Đại hội đại biểu po me chựa nọi côn thanh phố Sơn La tưa thứ IV

Cuồng 2 mự (11 cánh 12/6), thanh phố Sơn La cọ khày ók Đại hội đại biểu po me chựa nọi côn tưa thứ IV, pì 2024.

Đại hội đại biểu po me chựa nọi côn thanh phố Sơn La tưa thứ IV, pì 2024.

Thanh phố mi 12 xã, phương, cắp 12 po me chu chựa côn pọm kìn dú, cuồng nặn chựa côn Tay mi ngăn 49,7%. Dan pì 2019 – 2024, Thanh phố pồng chàư chấp năm chính sách dân tộc cánh lỏ nả vịa dệt lơng khòng cá chuông chính trị, choi po me chựa nọi côn mi khù ngai đì pếnh khày luông hanh, nho sùng đơi kìn dú, nhẳn pào mả pe mẳn nà.

Cuồng 5 pì cài ma, Thanh phố cọ dòm ngơn cốc chi áo họt 3.368 tỷ mằn, chiên páo cài 200 công trình, dự án chuông hong po me chựa nọi côn. Họt khạy, Thanh phố cọ mi 3 xã cựt đảy xã bản na máư nho sùng; chự mẳn 37/45 Hươn trương cựt đảy luông pùn hươn mương, uồn cón cá tỉnh ma luông pùn bók xòn...

Pưng chính sách nhẳn pào đơi kìn dú dần mương hảư po me chựa nọi côn cọ đảy pồng chàư, BTV thanh ủy cọ pằn cồng hảư cán bộ, đảng viên, choi dừa 100% chua hươn cặt; choi dừa dệt máư, sảng pành 158 làng hươn hảư chua hươn cặt, cắp số ngơn cài 5 tỷ mằn. Pì 2023, Thanh phố cọ chấp năm đảy lang đì nả vịa tẳng hươn máư piến hươn khát pé cánh khạy nhăng mi 80 chua hươn cặt, ngăn to 0,29%.

Mú đại biểu chôm hặp Đại hội.

Cắp luông pùn “Chu chựa côn thanh phố Sơn La cạt xàn, piến máư, cựt áo táo pùn cánh mả pe mẳn nà”, cuồng dan pì 2024 – 2029, Thanh phố chóng hanh mi 2 xã (Chiêng Đèn cánh Chiêng Ngân) cựt đảy xã bản na máư nho xùng; Trạm y tế xã Hua La cánh phương Chiêng Sinh cựt đảy luông pùn hươn mương ma y tế dan họt pì 2030; số chua hươn cặt dón té 5%-10% cuồng số chua hươn cặt hạng pì; số chua hươn cựt đảy chua hươn vằn hóa cựt đảy 97%; chự mẳn 100% bản mi chi bộ đảng sinh hoạt tẹt tiêng; 100% cán bộ, công chức cấp xã cựt đảy luông pùn men tắt pùn; chu bản mi tang diên bản đảy thók bê tông báu cọ pù nhửa.

Đại hội cọ cử 11 đại biểu chính thức cánh 2 đại biểu dự khuyết chôm hặp Đại hội đại biểu po me chựa nọi côn tỉnh Sơn La tưa thứ IV, pì 2024. Biền mài lang đì cựt đảy, Chủ tịch UBND tỉnh cọ nhôm xỏng băng khen 3 côn; Bàn Dân tộc tỉnh nhôm xỏng chỉa khen 5 côn; Chủ tịch UBND Thanh phố nhôm xỏng chỉa khen 140 côn pộn dỏn.

Pưng côn cựt đảy lang đì pộn dỏn đảy nhẳn băng khen khòng UBND tỉnh.

   

Pưng côn đảy nhẳn chỉa khèn khòng Ban Dân tộc tỉnh.

 

Bai khắp xe chôm mơng đại hội.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư