Công an Sơn La giào thẻ căn cước hảư pưng công dân cốc khoẹ

Mự 5/7, Công an cuồng cá tỉnh cọ nhẳn cánh giào thẻ căn cước hảư pưng công dân cốc khoẹ khòng tỉnh men toi dan tắt pùn.

Té mự 1/7 họt khạy, Công an pưng đơn vị, địa phương cuồng tỉnh cọ pọm pặp khày Lễ púc chuân chấp năm Luật Căn cước pì 2023 cánh nhẳn chỉa lai cấp căn cước, chỉa chứng nhẳn căn cước hảư dần mương. Lằng 5 mự chấp năm, cá tỉnh cọ thù nhẳn 2.875 phú chỉa lai vạy cấp căn cước. Nặp họt tênh căm mự 5/7, Bộ Công an cọ giào ma hảư địa phương cài 500 thẻ căn cước.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính ma nhẳn pào tiêng àn bản mương, Công an tỉnh giào thẻ căn cước hảư công dân.

Thẻ căn cước, căn cước điện tử chi đảy huộp hôm pưng nang quam cận hà khòng công dân, cài nặn, tạk khù ngai đì hảư dần mương cuồng chấp năm pưng giao dịch dân sự, nhại chiên số, piến máư chỉa lai hành chính, lưn sưa lỏ nhẳn danh nang quam khòng tựng côn... Công dân đàng sủ căn cước công dân nhăng dan hạn đảy biền nẳng thẻ cọ nhăng đảy sủ tạu họt chơ mết dan hạn chắng đảy piến thẻ căn cước máư, sị xìa công dân mi lang áo piên té căn cước công dân ma sủ thẻ căn cước.

Công an huyện Mường La giào thẻ căn cước hảư công dân cỏng 14 pì. 

Công an tỉnh đàng sứp tàm chiên páo ma khù lợi đì, luông nhẳn chỉa lai vạy cấp căn cước cánh vịa sủ thẻ căn cước, căn cước điện tử cuồng đơi kìn dú hạng mự vạy dần mương hụ cánh chấp năm.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư