Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ma dàm cắp dệt vịa nẳng tỉnh Sơn La

Mự 20/10, đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội mương CHXHCN Việt Nam, pọm cắp mú đại biểu Trung ương cọ ma dàm cắp dệt vịa nẳng tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tỏn Đoàn cánh nhôm xỏng bók Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. 

Tỏn đồng chí Chủ tịch Quốc hội cánh mú công tác Trung ương nẳng bón qua ỉn The Nordic Village Vân Hồ, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La mi đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng mú đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tàng nả uồn pa, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng mú đại biểu Quốc hội cánh Hội đồng Nhân dân tỉnh; Thường trực Huyện ủy Mộc Châu cánh Vân Hồ.

Đồng chí Vương Đình Huệ cánh mú công tác khòng Trung ương cọ pày bấng le bón qua ỉn The Nordic Village Vân Hồ cánh phăng Thường trực Huyện ủy Mộc Châu cánh Vân Hồ páo nang quam ma vịa mả pe dệt dượn, tánh là bản mương khòng xòng huyện. Đồng chí xừng nhọng pưng lang đì xòng huyện cựt đảy. Xòng ma, bít bánh pưng khù dạ cha, động viên cán bộ, đảng viên cánh dần mương xòng huyện sứp tàm pếnh khày luông cạt xàn, chóng hanh tẳng tánh huyện Mộc Châu, Vân Hồ nhương mự nhương hăng hanh, cựt pền bón càng òng qua ỉn khòng hươn mương.

Bón qua ỉn The Nordic Village Vân Hồ, đảy tẳng tánh nẳng phổng pu Hua Tạt, té pì 2020, mi tà đìn quảng 22ha, ngơn tẳng tánh 100 tỷ mằn, mi bón qua ỉn khặn chăn, phạ đìn dú dền quây pì 4 mua, bằng ỏm lỏ pá hịnh khèo chăn. Bón qua ỉn mi bón dặng non tẳng tánh toi xương mương Bắc Âu, mi lài hỏng non quảng xáng, lài chương sủ khòng sáư panh ngơn, khặn chăn. Lưn xưa chơ ma qua ỉn dặng non nẳng nỉ, khék chi đảy xáo hụ ma nen văn hóa pộn dỏn khòng chựa côn Mông, pọm cắp pưng hươn hang dệt căm kìn Tây Bắc cánh lài luông chuông hong qua ỉn nẳng bản khuống, đang cựt pền bón niếu chưa khék cuồng mương cánh mương nọ ma qua ỉn.

Pộp mự phủ nhinh Việt Nam 20/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cọ nhôm xỏng bók hảư ưởi nọng phủ nhinh uồn pa, cán bộ, nhân viên Huyện ủy Vân Hồ cánh bón qua ỉn The Nordic Village Vân Hồ.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cánh xum đồng chí uồn pa tỉnh Sơn La đắn ảnh vạy bốn cắp cán bộ, nhân viên Huyện ủy Vân Hồ cánh bón qua ỉn The Nordic Village Vân Hồ.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư