Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dàm phổng qua ỉn Mộc Châu Island

Sứp chương trình dàm cánh dệt vịa nẳng tỉnh Sơn La, mự 21/10, đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội mương CHXHCN Việt Nam, cánh mú công tác cọ pày dàm phổng qua ỉn Mộc Châu Island, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. Pọm pày mi đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; uồn pa pưng ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dàm cau ven Bạch Long.

Tỉnh Sơn La, mi đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng mú đại biểu Quốc hội tỉnh; xum đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy Mộc Châu.

Chủ tịch HĐQT Công ty hôm ngơn cốc qua ỉn 26 Mộc Châu nhôm xỏng bók Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. 
Học sinh Trường TH - THCS xã Mường Sang, huyện Mộc Châu nhôm xỏng bók Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cánh mú công tác cọ pày dàm cau ven Bạch Long, Hươn hang dệt té mạy tầm vông Tabamboo nẳng phổng qua ỉn Mộc Châu Island. Mộc Châu Island đảy dệt té luông chăn ngam phổng pá pu cắm khèo, pưng làng hươn cáu té pàng kỷ XIV nẳng phổng nặm đìn Mường Sang khòng Mộc Châu cáu, vạu ma luông hặc ho khòng phủ côn cắp nặm đìn cuồng phổng, ngắm pùn dệt ók bón chăn ngam nẳng phổng pu sùng Tây Bắc. 

Dự án đảy Công ty hôm ngơn cốc qua ỉn 26 Mộc Châu chiên páo té pì 2019, ma tà đìn quảng 37ha8, ngơn cốc tẳng tánh 1.200 tỷ mằn. Lằng pì nưng khày tù tỏn khék qua ỉn cọ tạ vịa dệt lâng hảư 400 côn dệt vịa cuồng phổng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cánh mú công tác Trung ương; uồn pa tỉnh Sơn La khảu dàm cau ven Bạch Long.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cánh mú công tác Trung ương; uồn pa tỉnh Sơn La khảu dàm cau ven Bạch Long bón dú tó phà đán.

Khù pộn dỏn tạk pền luông hanh niếu chưa khék ma qua ỉn nẳng Mộc Châu Island chính lỏ pưa công trình cau ven Bạch Long cựt đảy 3 khù pộn dỏn khòng 3 tổ chức nẳng tênh phén đìn mương lum công nhặn ặn lỏ: Tang long him phà đán hi xưa tênh phén đìn mương lum khòng tổ chức khù pộn dỏn tênh phén đìn mương lum GUINNESS (GWR); cau ven hi xưa tênh phén đìn mương lum khòng Hiệp hội khù pộn dỏn tênh phén đìn mương lum (WRA) cánh Tổ chức khù pộn dỏn tênh phén đìn mương lum Official (OWR) khòng châu Âu công nhặn ị lỏ khẳng cau ven hi xưa tênh phén đìn mương lum tó luông hi 632 thứa.

Đồng chí Chủ tịch Quốc Hội nhặn danh sùng luông chóng hanh khòng địa phương cuồng tánh tăm luông qua ỉn máư, khặn chăn niếu chưa đảy lài khék ma qua ỉn hôm phân mả pe qua ỉn tỉnh Sơn La cánh phổng Tây Bắc. Xòng ma, đề nghị tỉnh Sơn La sứp tàm choi dừa pưng côn dòm ngơn cốc khày quảng vịa dệt ók chương khòng chuông hong qua ỉn, cận mi luông pùn tánh tăm, quản lý mẳn cặt phổng qua ỉn xưa máư, nhặn pao luông pùn mả pe dệt dượn, tánh là bản mương cạt kiên cắp chự mẳn ngươn lang văn hóa chiên lang; pảy chự phổng kìn bón dú, tạ vịa dệt mẳn đì hảư dần mương.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cánh mú công tác Trung ương; uồn pa tỉnh Sơn La đắn ảnh vạy bốn nẳng cau ven Bạch Long.

Pộp dan nị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cánh mú công tác púk cò mạy vạy bốn nẳng Quảng trường phổng qua ỉn Mộc Châu Island.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cánh mú công tác púk cò mạy vạy bốn nẳng Mộc Châu Island.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư