Chang niếu chưa vạy cựt đảy lang đì

“Chang niếu chưa dệt vịa xằng cọ cựt đảy lang đì”, chấp năm luông bók xòn khòng Pú Hô, chu cấp, chu ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cuồng tỉnh cọ tủm pua há phong khánh thì “Chang niếu chưa”. Mi lài bón dệt xanh cọ pếnh khày lang đì cánh đảy khày quảng ók, hôm phân púc chuân mả pe dệt dượn tánh là bản mương nẳng địa phương.

Cồng àn Thành phố chiên páo, niếu chưa dần chôm hặp há phong “Tênh lài dần mương pảy che tiêng àn bản mương”.

Pì 2023, lỏ pì dệt ven xanh bón “Chính quyền saử chằm, pưa dần mương chuông hong”. Khảo bấng bón dệt xanh té bườn 5/2023 nẳng phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã cánh thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Bón dệt xanh chấp năm kẻ khày chỉa lai hành chính toi luông pùn “4 cắp bón” (tiếp nhẳn – bấng danh - phê duyệt – khưn lang đì). Cán bộ, công chức chấp năm cánh dệt toi pưng nả vịa “4 xò” (xò tặc chao, phít lỏ xò, xò đảy dọn ờn, xò phép), “4 lâng” (lâng hùa, lâng chang pák vạu khảu chà, lâng hiếng phăng, lâng choi dừa) cánh “5 báu” (báu ảng quyên, báu nhày đảy, báu dệt dạk cha, báu dệt phiên chaừ, báu mảm húp, cận mi trách nhiệm, báu mảm húp, nham pường, len vịa, biểu lót cọt kẹt, báu ảng nả vịa chảu, báu ảng quyên chơ dệt nả vịa).

Bón dệt xanh cọ tạ luông piến maứ té pưng há phong, luông dệt vịa, luông ngắm ma trách nhiệm cánh luông chuông hong khòng cán bộ, công chức tạ ók luông tin chưa cuồng dần mương. Bón dệt vịa bón điều cọ xỏn xiếp bón ngai đì, bón riềng vạy dần mương năng thả cắp mi lài pặp sừ, báo, wifi, mi máy tính, máy in, máy photo cắp bón, vạy chuông hong kẻ khày vịa chỉa lai hành chính (TTHC) lợp tăn, ngai đì.

Pả Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, haử hụ: Chiên páo chính quyền saử chằm, thị trấn cọ sư mình tó luông kẻ khày 132 chỉa lai hành chính nẳng hươn sở cánh nẳng thông tin điện tử, chuông hong mã QR-Code choi dần mương ngai đì cuồng vịa sáo hụ ma nả vịa hành chính. Té chơ chấp năm họt khạy, Bón dệt vịa tiếp nhẳn cánh khừn lang đì tiếp nhẳn 642 chỉa lai hành chính cánh 100% chỉa lai hành chính đảy kẻ khày men cánh cón hạn, mi 599/602 phiếu nhẳn danh sút ty xồm chaừ, 43 phiếu nhẳn danh xồm chaừ.

Pộn dỏn sương pưng bón dệt xanh: “Chaự chuông chấp năm luông pùn bí thư chi bộ tang xòng lỏ trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố” khòng Ban Tổ chức, huyện ủy Sông Mã, “Mả pe đảng viên nẳng pưng chi bộ sư ók, lưn xưa lỏ chi bộ mi nọi đảng viên” khòng Đảng ủy xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, “Công an phường cạt kiên saử chằm pưa dần mương chuông hong” khòng Đảng ủy phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, “Tủm pua mả pe chính quyền số vạy púc chuân nhại chiên dệt dượn số, xã hội số” khòng Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, bón dệt xanh dự án “Liệng nọng Mộc Châu” khòng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh, “Choi côn đồng khợ táo ma huộp hôm cắp bản khuống” khòng Hội LHPN xã Chiềng Sơn cánh Công an xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu...

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, vạu nhẳn: Piến maứ cánh nho sùng nả vịa tiện tô cắp dần mương khòng phủ dệt cốc cấp ủy, chính quyền Thành phố lỏ nả vịa quan trọng, cốc kén cuồng luông chấp năm châng piêng. Cài tiện tô, tạ ók luông xồm chaừ khòng dần mương chấp năm pưng công trình, dự án.

Bít bánh pưng lang đì há phong khánh thi “Chang niếu chưa” cón pì maứ, đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, va: Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban uồn pa chấp năm luông pùn châng piêng chu cấp, chiên páo, chấp năm há phong khánh thì “Chang niếu chưa”, giào pưng cơ quan, đơn vị tánh pùn luông chị bók chảnh thí ma chấp năm lăm le, nhẳn danh bón dệt xanh, tủm pua nả vịa kiểm tra, lăm le cánh dệt đì nả vịa nhôm xỏng ... Vện ník xìa nả vịa đăng ký dệt bón dệt xanh pék cằn, báu chọp xồm cắp nả vịa tẹ.

Cài lăm le, nhẳn danh toi luông pùn “5 chảnh”, tênh cá tỉnh cọ nhẳn danh 1.216 bón dệt xanh “Chang niếu chưa” chu cấp, cuồng nặn: mi 26 bón dệt xanh pộn dỏn cấp tỉnh, 404 bón dệt xanh pộn dỏn cấp huyện; 786 pộn dỏn cấp cơ sở.

Tó luông pống pìu quảng tua khòng pưng bón dệt xanh, pộn dỏn “Chang niếu chưa” nẳng chu póng phả nả vịa cọ đàng cựt pền há phong khánh thì phọn nương tó pưng cơ quan, đơn vị, địa phương cắp luông quyết chaừ sùng dệt lẹo pộn dỏn nả vịa chính trị đảy giào.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư