VĐV Sơn La Bạc Thị Kiêm cựt đảy Huy chương Tong Taekwondo nẳng ASIAD 19

Chôm hặp thi khánh mự 27/9 nẳng Đại hội thể thao châu Á tưa thứ 19 (ASIAD 19), VĐV tỉnh Sơn La - Bạc Thị Khiêm cọ pộn dỏn cựt đảy Huy chương Tong môn võ Taekwondo.

Cón nặn, VĐV Bạc Thị Khiêm cọ thì khánh pẹ VĐV Philippines cánh VĐV   Hàn Quốc, mương đảy đù lỏ pộn dỏn ma môn võ Taekwondo cánh đảy khảu bán kết.

Nẳng chu thì khánh Bán kết, VĐV Bạc Thị Khiêm cọ thì pẹ VĐV Song Jie mương Trung Quốc cắp tỷ số 0-2, nhẳn Huy chương Tong.

 VĐV Bạc Thị Khiêm nhẳn Huy chương Tong nẳng ASIAD 19

Tó lang đì cựt đảy nị, VĐV Bạc Thị Khiêm lỏ vận động viên cốc khoẹ khòng tỉnh Sơn La chôm hặp ky Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD cánh cựt đảy Huy chương.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư