VĐV Bạc Thị Khiêm cựt đảy Huy chương Căm Giải Vô địch Taekwondo châu Á  

Chôm hặp thi khánh nẳng Giải Vô địch Taekwondo châu Á pì 2024, mự 18/5, vận động viên khòng tỉnh Sơn La, Bạc Thị Khiêm cọ cựt đảy lang đì pộn dỏn đảy Huy chương Căm môn Taekwondo, cóp hôm lài lang đì pộn dỏn hảư đoàn thể thao Việt Nam nẳng giải nị.

VĐV Bạc Thị Khiêm cựt đảy Huy chương Căm Giải Vô địch Taekwondo châu Á  

Giải Vô địch Taekwondo châu Á pì 2024 đảy khày ók nẳng Đà Nẵng pưa Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cat kiên cắp Sở Văn hóa cánh Thể thao thành phố Đà Nẵng khày ók. Giải cọ niếu chưa đảy cài 1.000 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức té 45 hươn mương. Cuồng nặn, mi lài mương pộn dỏn ma há phong Taekwondo xương Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran, Uzbekistan, Qatar... Vận động viên chôm hặp thi khánh nẳng ngon thì quyên cánh tó pẹ toi tàng cần nắc dòm hảư phủ nhinh cánh phủ trai.

VĐV Bạc Thị Khiêm nhẳn Cup vận động viên nhinh pộn dỏn xưa.
Vận động viên Bạc Thị Khiêm cựt đảy giải nẳng chu thi cấp châu lục

Nẳng ngon thi lả xút tó pẹ tàng cân 67kg phủ nhinh, VĐV Bạc Thị Khiêm cọ cựt đảy lang đì pộn dỏn xưa Song Jie (Trung Quốc) vạy cựt đảy Huy chương căm. Ị lỏ Huy chương Căm châu Á cốc khọe khòng võ sĩ chựa côn Tay nị. Cắp lang đì pộn dỏn nẳng giải thì khánh, VĐV Bạc Thị Khiêm cọ đảy nhôm xỏng  Cup vận động viên nhinh pộn dỏn xưa./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư