Vân Hồ cài 1.000 vận động viên chôm hặp Mự khánh len Olympic pưa pặc hanh khòng tênh lài dân mương

Mự 27/3, UBND huyện Vân Hồ cọ khày Lễ púc chuân “Tênh lài dân mương tập tư pặc hanh toi ven sanh Pú Hô” cánh mự khánh len Olympic pưa pặc hanh khòng dân mương pì 2024. Chôm hặp mi cài 1.000 vận động viên lỏ cán bộ, công chức, viên chức, chủm mú vũ trang, đoàn viên thanh niên, say xòn, học sinh cánh dân mương nẳng cuồng huyện.

Pưng vận động viên tẳng cốc khánh len

Nẳng lễ púc chuân, UBND huyện cọ khék hịa tênh mết cán bộ, công chức, viên chức, chủm mú vũ trang, côn dệt vịa, học sinh, đoàn viên thanh niên cánh dân mương lâng tập tư thể thao vạy nho xùng pặc hanh, hôm phân chấp năm đì luông pùn mả pe dệt dượn tánh đà bản mương, hôm phân tẳng tánh hươn quê nhương mự nhương mả pe.  

Lằng lễ púc chuân, cài 1.000 vận động viên chôm hặp khánh len ngon tang hi 5 km ngon tang nẳng trung tâm hành chính huyện. Đốp muộn giải, Ban tổ chức cọ nhôm xỏng 6 giải nhất, 6 giải xòng, 6 giải xàm hảư pưng vận động viên cựt đảy nẳng pưng nhóm khánh len. 

Pưng vận động viên len họt bón lả xút
Ban tổ chức nhôm xỏng giải hảư nhóm chủm mú vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên, dân mương.

 

Ban tổ chức nhôm xỏng giải hảư nhóm học sinh cán bộ, say xòn, học sinh trương ép.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư