Thể thao Sơn La cựt đảy lài lang đì xùng nẳng pưng giải thì khánh chuyên nghiệp

Trung tâm tập tư cánh Thì khánh thể dục thể thao tỉnh đang liệng đù cánh tập tư hảư 42 vận động viên đội tuyển tỉnh, 81 vận động viên đội nóm, 50 vận động viên mi luông hanh; tập tư cánh thì khánh nẳng pưng mồn thể thao mi luông hanh xương: Pencak silat, muay, taekwondo, bóng tọt đìn nhinh, quần vợt, bóng pan, boxing, kick boxing, cau lông, thì len văn, thíp xe quàng.

VĐV môn taekwondo tập tư nẳng Trung tâm Tập tư cánh Thì khánh thể dục thể thao tỉnh. 

Té hùa pì họt khạy, đơn vị cọ hảư pưng đoàn vận động viên chôm hặp 8 giải thi khánh thể thao cấp phổng, cấp hươn mương cánh tênh phén đìn. Lang đì cựt đảy 6 Huy chương căm, 9 Huy chương ngơn, 14 huy chương tong; 4 kiện tướng; 18 cấp 1; 13 vận động viên đảy pày tập tư hảư đội tuyển hươn mương./. 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư