Sơn La cựt đảy 3 Huy chương căm nẳng Giải vô dịch Taekwondo vận động viền pộn dỏn hươn mương chinh Cúp Chủ tịch VTF tưa thứ I pì 2023

Nẳng Giải Taekwondo vận động viền pộn dỏn hươn mương chinh Cúp Chủ tịch VTF tưa thứ I pì 2023, khày ók té mự 4 họt 6 bườn 12, mú vận động viền tỉnh Sơn La cọ cựt đảy 3 Huy chương căm cánh Huy chương tong nưng.

VĐV Phạm Văn Đạo cựt đảy Huy chương căm ngon thi 48 cần, khánh thì xòng trai cắp cằn.

Chu thì khày ók nẳng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đảy Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cạt kiên cắp Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch) khày ók; niếu chưa luông chôm hặp khòng chi áo 300 vận động viền, ma té 29 đoàn khòng tỉnh, thanh phố, ngành, câu lạc bộ cuồng cá mương.

Chôm hặp chu thi, đoàn VĐV Sơn La mi phủ uồn pa tập tư nưng cánh 6 VĐV; khánh thì phủ nhinh cánh phủ trai cắp cằn. Đốp muộn giải, mú VĐV Sơn La cọ cựt đảy 3 Huy chương căm cánh Huy chương tong nưng. Đoàn VĐV Taekwondo tỉnh Sơn La xếp tàng 3 tênh cá đoàn cánh xếp tàng 2 đoàn phủ nhinh.

Đoàn Taekwondo tỉnh Sơn La chôm hặp chu thì.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư