Sơn La cựt đảy 15 huy chương nẳng Giải thì khánh Taekwondo pưng câu lạc bộ hươn mương

Té mự 6 căm họt mự 13 căm bườn 9, nẳng thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cạt kiên cắp Sở Văn hóa cánh Thể thao thành phố Đà Nẵng khày giải thì khánh Taekwondo pưng Câu lạc bộ hươn mương - Cúp Đại sứ Hàn Quốc pì 2023.

VĐV Hoàng Thị Thu Huyền, Đoàn Sơn La cựt đảy Huy chương căm dòm hảư côn nắc 41 cần. 

Giải mi luông chôm hặp khòng chi áo họt 1.200 vận động viên nhinh, trai té 58 câu lạc bộ khòng 49 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành cuồng cá mương. Chôm hặp giải, Đoàn Sơn La mi 19 VĐV chôm hặp thì khánh nẳng 3 môn: Thì khánh 2 côn cắp cằn, thì khánh mỏi đội 2 côn cánh quyền pâng sáư luông nắc. Đốp muộn giải, Đoàn Sơn La cựt đảy 15 huy chương lài tàng, hôm: 2 Huy chương căm, 4 Huy chương ngơn cánh 9 Huy chương tong.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư