Quỳnh Nhai pua nua pàng hội khánh bải hưa

Xứp tàm pưng nả vịa nẳng Tuận vằn hoá, thể thao cánh qua ỉn Quỳnh Nhai pì 2024, tứn chạu mự 18.2, nẳng ta bải hưa nang câu Pá Uôn, huyện Quỳnh Nhai cọ khày pàng hội khánh bải hưa ngươn lang pì 2024. Chôm hặp lễ khày pàng mi uồn pa pưng sở, bàn, ngành khòng tỉnh; tàng nả san huyện khòng tỉnh Điện Biên, Lai Châu cánh lài vận động viền, dần mương cánh khék cuồng cánh nọ tỉnh.

Nang câu Pá Uôn, bón khày ók pàng hội khánh bải hưa.

Pàng hội khánh bải hưa pì nị niếu chua luông chôm hặp khòng 16 đội ma té pưng xã cuồng huyện Quỳnh Nhai; đội thi ma té huyện Bắc Yền, Mương La cánh đội thi khòng thị xã Mương Lay, tỉnh Điện Biên; huyện Nặm Nhun tỉnh Lai Châu. Pưng đội thi khánh thi nẳng 4 luông pùn: Hưa 10 vận động viền trai; hưa 20 vận động viền trai; hưa 10 vận đông viền nhinh cánh hưa 20 vận động viên nhinh trai cạt kiên; khánh thì nẳng dan nặm 1.600 thướk. Hưa lỏ hưa mạy hún hàng tồ nộc én sẻo.

Pưng đội thì chôm hặp pàng hội khánh bải hưa

Ị lỏ tưa thứ 11 huyện Quỳnh Nhai khày ók pàng hội khánh bải hưa ngươn lang cắp luông chôm hặp khòng pưng đội thì cắp lài vận động viền mi kình nghiệm khánh thì nẳng pưng giải pưng pì cón, mi luông xiêng chặp bải hưa.

Ban tổ chức nhôm xỏng cơ vạy bốn hảư pưng đội thì.

Ngày lằng lễ khày pàng, pưng đội thì chôm hặp khánh thì luông pùn cốc khoẹ, tựng khẳng hưa khánh cằn bải nẳng me nặm te cắp xiềng tốp mư, khék ởn phọn nương khòng po me pi nọng ma bấng le nẳng nang câu Pá Uôn. Phạ đét ón, dú dền, xương nặn lài khék cánh dần mương cọ ma bấng le nhương sư nhương lài, tạk luông pua nua muôn mụa.

Pưng đội tẳng cốc khánh bải hưa trai 20 côn.   
Pưng vận động viền khánh bải hưa.
Dần mương cánh khék táng phương ma bấng le, chôm chiều.

Pàng hội khánh bải hưa hôm phân hiềm chự cánh pếnh khày nen chăn vằn hoá ngươn lang khòng po me pi nọng phổng nòng lừng nặm te hươn máy thủy điện Sơn La; tạk khuống ỉn muôn hòm, hôm phân tủm pua hỏng cạt luông xàn chu chựa côn cuồng cánh nọ tỉnh, pháư mon pì máư hảo hằn khặn mạnh, dệt đảy cạy pền cánh cựt đảy lài lang đì.

Pàng hội khánh bải hưa niếu chưa đảy lài dần mương cánh khék táng phương chôm hặp.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư