Phọn nương mự len Olympic pưa pặc hanh dần mương pì 2024 thanh phố Sơn La

Luôm cắp khù muôn luông hòm chôm mơng Đảng, mơng mua xuần pì máư cánh hựt họt bốn xường 70 pì lang xôn pẹ Mương Thanh Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) cánh chôm hặp há phong “Chu chựa côn tập tư thể thao toi ven xanh xàư xiềng khòng pú Hô quý panh”, tứn chạu mự 17/2 (tư va mự 8 căm chiềng Cáp Xì 2024), nẳng xã Chiêng Đen, thanh phố Sơn La cọ khày ók mự len Olympic pưa pặc hanh dần mương.

Mự len cọ niếu chưa cài 3.000 vận động viền lỏ cán bộ, công chức, viên chức pưng sở, bàn ,ngành, cờ quan, đoàn thể khòng tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, pưng chiến sĩ, học sình, sình viền cánh dần mương nẳng thanh phố.

Mự len Olympic pì nị khày ók men dan phạ dú dền, pưng vận động viên chôm hặp len cắp luông hi 5 cày số nẳng xểm tang pu cài pưng bản khòng xã Chiêng Đen hôm mi lài bón chăn ngam tà, 2 phạ tang lỏ pưng xuần bók mặn pếnh nương khày dỏn.

Luông phọn nương, pua nua khòng dần mương xã Chiêng Đen luôm cắp luông chăn ngam khòng phổng pá pu cọ dệt hảư mự len tứm ten luông muôn hòm cánh ý nghịa sưa, hặc panh sưa phổng nặm đìn Sơn La; xứp tàm tạk luông tin chưa, cạt xàn, lang pháư hựt khửn, hôm phân tẳng tánh thanh phố Sơn La nhương mự nhương mả pe hằn hanh, đắc vằn cánh tiêng àn.

Lài dần mương cánh khék táng phương chôm hặp mự hội

Cón chơ pưng vận động viên chôm hặp len, chôm hặp há phong “Cá mương hôm hanh pưa côn cặt, báu hảư phàư tốc póng pai lằng” đảy Trung ương MTTQ Việt Nam púc chuân, mú đại biểu cánh vận động viền cọ cóp hôm, choi dừa Quỹ “Pưa côn cặt”. Ị cọ chính lỏ vịa dệt đì pộp dan hùa mua xuần pì máư đảy thanh phố chự mẳn cuồng mự len.

Lằng dan chơ khánh cằn len, Ban Tổ chức cọ nhô xỏng giải nưng luông pùn trai hảư vận động viên mi số báo danh 2996 Quang Văn Thêm ma té Công an tỉnh. Luông pùn nhinh, giải nưng lỏ vận động viền mi số báo danh 2199 Leo Thị Tình ma té xã Chiêng Cọ. Bàn tổ chức cọ nhôm xỏng 4 giải nhì cánh 6 giải 3 hảư pưng vận động viền nhinh, trai cựt đảy giải.

Uồn pa Thanh phố chôm hặp mự len. 
Pưng VĐV trai chôm hặp mự len.
Pưng VĐV đắn ảnh nẳng xuần mặn.
Uồn pa UBND Thanh phố nhôm xỏng số ngơn cóp hôm choi dừa “Quỹ pưa côn cặt” hảư xã Chiêng Đen.

Nẳng mự len, pưng doành nghiệp, đại biểu, vận động viền cọ cóp hôm choi dừa 36 triệu mằn hảư “Quỹ pưa côn cặt”. Tênh mết số ngơn cóp hôm, niếu chưa đảy thanh phố nhôm xỏng hảư xã Chiêng Đen.

Uồn pa Thanh phố nhôm xỏng giải hảư pưng VĐV trai cựt đảy giải.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư