Môn thi chính thức cốc khọe khòng Hội hảo hanh Phù Đổng tỉnh Sơn La tưa thứ XII

Mự 10/4, nẳng Trung tâm tập tư cánh thì khánh thể dục thể thao tỉnh, cọ khày chu khánh thì môn bén nả. Ị lỏ mồn thì khánh chính thức khòng Hội hảo hanh Phù Đổng tỉnh Sơn La tưa thứ XII pì 2024 đảy khày ók cuồng dan cốc khọe.

Pưng VĐV chôm hặp thì bén nả nhinh xông bén khối THCS.

Chôm hặp môn thì bén nả 20 thứa mi 11 đơn vị khối THCS, 16 đơn vị khối THPT, hôm mi 100 VĐV, khánh thì 8 nội dung tựng côn cánh cá chủm mú. Pưng vận động viên cọ tọp hôm khánh thì, chứng chảnh luông chang bén nả, luông chang thì khánh, nhặn đảy luông chôm chiều nắt xường khòng côn ma bấng le.

VĐV thì bén nả 20 thứa.
Tổ trọng tài dệt vịa.

Vịa àu môn thể thao chựa nọi côn khảu thì cuồng Hội hảo hanh Phù Đổng tỉnh Sơn La tưa thứ XII cọ choi bók xòn pưng nọng hụ mặc khong ỉn chiên lang, nho sùng hùa chàư trách nhiệm đối cắp vịa chự mẳn, pếnh khày pưng môn thể thao chiên lang chu chựa côn cuồng tỉnh. Danh tính môn bén nả chi đốp muộn mự 13/4.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư