Ký chào hẹn dòm ngơn cốc hảư CLB Bóng tọt đìn phủ nhinh Sơn La

Mự 23/4, Trung tâm Tập tư cánh Thi khánh TDTT tỉnh Sơn La cọ khày ók Lễ ký chào hẹn dòm ngơn cốc hảư CLB Bóng tọt đìn phủ nhinh Sơn La, chôm hặp Giải bóng tọt đìn vô địch Hươn mương - Cup Thái Sơn Bắc pì 2024. Chôm hặp lễ ký chào hẹn mi uồn pa Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch; Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng tọt đìn Việt Nam; uồn pa Công ty TNHH Cai khài chương khòng điện Thái Sơn Bắc.

Lễ ký chào hẹn dòm ngơn cốc hảư CLB bóng tọt đìn phủ nhinh Sơn La.

Nẳng lễ ký chào hẹn, Công ty TNHH Cạ khài chương khòng điện Thái Sơn Bắc chi choi dừa CLB Bóng tọt đìn phủ nhinh Sơn La số ngơn 900 triệu mằn, chào hẹn chấp năm đì pưng luông pùn đảy ký cuồng hợp đồng, tạ khù ngai đì hảư CLB Bóng tọt đìn phủ nhinh Sơn La chự mẳn vịa tập tư cánh chôm hặp pưng  giải thi khánh.

 Uồn pa Công ty TNHH Cạ khài chương khòng điện Thái Sơn Bắc giào ngơn choi dừa hảư CLB Bóng tọt đìn phủ nhinh Sơn La.

Giải bóng tọt đìn phủ nhinh vô địch Hươn mương – Cúp Thái Sơn Bắc 2024 mi 8 đội bóng chôm hặp, hôm mi: Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, Thái Nguyên T&T, Than Khoáng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2.

Xuổng xửa khòng CLB bóng tọt đìn phủ nhinh Sơn La đảy in logo khòng chảu dòm ngơn cốc.

CLB Bóng tọt đìn phủ nhinh Sơn La khạy nị mi 24 VĐV, phân lài lỏ pưng cầu thủ nóm cắp pùn tuổi pằn pâng pày lỏ 18,5 pì đang tập tư tọp hôm nẳng Trung tâm Tập tư cánh Thi khánh TDTT tỉnh. Cuồng pưng pì cài ma, CLB cọ chôm hặp pưng giải thi khánh cuồng tỉnh cánh cuồng mương, cựt đảy lài lang đì.

Tó luông pọm hôm hanh khòng chảu dòm ngơn cốc - Công ty TNHH Cạ khài chương khòng điện Thái Sơn Bắc, CLB bóng tọt đìn phủ nhinh Sơn La chi mi tứm luông hanh, chuông hong vịa tập tư, thi khánh, chóng hanh cựt đảy lang đì xùng cuồng giải vô địch hươn mương, cóp hôm lài tuyển thủ hảư Đội Bóng tọt đìn phủ nhinh Việt Nam./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư