Khày pàng Hội thi thể thao Phù Đổng pưng huyện, thành phố pì 2024

Mự 22/1, Nẳng phiềng tập nháư 3-2, thanh phố Sơn La cọ khày pàng Hội thi thể thao Phù Đổng tưa thứ XXVII pì 2024. 

Khày pàng Hội thi thể thao Phù Đổng thành phố Sơn La tưa thứ XXVII pì 2024.

Hội thi thể thao Phù Đổng thành phố Sơn La tưa thứ XXVII pì 2024 mi cài 800 vận động viên lỏ học sinh khòng 24 trường tiểu học, THCS, Tiểu học & THCS nẳng thành phố, thi khánh 9 môn thi: Ỉn cơ pùa, bóng tọt đìn, thi len văn, tọt cau khồn, tó tếch, lạ bài, bén nả, taekwondo lài pùn tuổi.

Dông hún ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nẳng lễ khày pàng.

Hội thi thể thao Phủ Đổng thành phố tưa thứ XXVII lỏ mự hội thể dục thể thao nháư, chự mẳn cánh tủm pua Pàng niếu chưa “Tênh lài dân mương tập tư pặc hanh toi ven sanh Pú Hô” choi học sinh nho xùng pặc hanh, mả nháư chu dương. Tang xòng, lỏ dan vạy nhẳn danh vịa tập tư pặc hanh cánh vịa tập tư thể thao cuồng pưng trương phổ thông; hụ hền, tuyển lựa đảy pưng vận động viên cựt đảy lang đì pộn dỏn, sứp tàm tập tư vạy chôm hặp Hội thì Phù Đổng tỉnh tưa thứ XII cuồng dan chi họt.

Ngay lằng lễ khày pàng, cọ thì khánh bóng tọt đìn phủ trai cánh cau khồn. Toi luông pùn, Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Sơn La tưa thứ XXVII chi đảy khày ók té mự 22 họt mự 31/1/2024.

Ngon thi bóng tọt đìn nẳng Hội thể thao Phủ Đổng.

Cọ cuồng mự, nẳng Quảng trường 3/2, huyện Sông Mã cọ khày pàng Hội thì thể thao Phù Đổng tưa thứ XIII, pì 2024.

Chôm hặp Hội thể thao Phù đổng tưa nị mi 35 đoàn vận động viên khòng pưng trường ép cấp tiểu học cánh trung học cơ sở, cắp 789 vận động viên, chôm hặp thi khánh nẳng 9 môn, hôm mi: bóng tọt đìn, bóng pan, tọt cau khồn, tó tếch, ỉn cơ pùa, thi len văn, bén nả cánh Taekwondo, cắp 37 chu thi nẳng 4 pùn tuổi. 

Đại hội TDTT dòm hảư pưng học sinh phổ thông, lỏ dan vạy nhẳn danh vịa bók xòn tập tư pặc hanh cuồng trương ép cánh tuyển lựa pưng vận động viên pộn dỏn chôm hặp Hội thể thao Phù Đổng tỉnh Sơn La cuồng dan chi họt. Hội thể thao Phù Đổng chi đảy khày ók té mự 15 họt mự 27/1.

Pưng đoàn nhẳn cơ vạy bốn khòng Ban tổ chức.
Pưng vận động viên chôm hặp ngon thi len choi hanh.  
CTA: Ban tổ chức nhôm xỏng giải hảư pưng vận động viên chôm hặp thi bén nả.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư