Khánh thì mồn điền kinh nẳng Hội hảo hanh Phù Đổng tỉnh Sơn La tưa thứ 12

Xứp tàm pưng mồn thì ngon thứ II Hội hảo hanh Phù Đổng tỉnh Sơn La tưa thứ 12, té mự 17 họt 21/4, nẳng khuống tập tư Trung tâm tập tư cánh khánh thì thể thao tỉnh cọ khánh thì mồn điền kinh nẳng 5 luông pùn: Len té 60 thướk họt 1.500 thướk, lít cắp bón, lít đắc, lít xùng cánh hìn tạ.

Ngon thì len 100 thướk khối THCS. 
Ngon thì lít đắc khối THCS. 

Chôm hặp mồn điền kinh mi 630 vận động viên, ma té phọng giáo dục cánh đào tạo pưng huyện, thanh phố, pưng trương THPT, trung tâm bók xòn lơng, trương PTDTNT THCS cánh THPT cuồng tỉnh. Cuồng nặn, khối tiểu học mi 105 vận động viền nhinh, trai khánh thì nẳng luông pùn len 60 thướk cánh 500 thướk, lít đắc cắp bón, 3 luông pùn cạt kiên. Khối THCS mi 254 vận động viền nhinh, trai khánh thì nẳng len nẳng dan tang 100 thướk, 200 thướk, 400 thướk, 800 thướk, 1.500 thướk, lít đắc cánh lít xùng. Khối THPT cắp 271 vận động viền nhinh, trai khánh thì nẳng pưng luông pùn xương khối THCS cánh khánh thì tứm luông pùn hìn tạ nắc 5 cần.

Ngon thì lít đắc cắp bón khối tiểu học. 
Tổ nhẳn danh kiểm tra lang đì ngon thì lít đắc.
Pưng côn ma bấng le chôm chiều ngon thì.

Pưng luông pùn thì khòng môn điền kinh đảy chấp năm toi luông pùn nặp chơ vạy pằn tàng hảư pưng luông pùn khánh thì tựng côn, chấp năm toi Luật điền kinh khay nị.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư