Khánh thì môn cơ pùa nẳng Hội hảo hanh Phù Đổng tỉnh Sơn La tưa thứ XII

Tứn chạu 10/4, nẳng Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La, Ban tổ chức Hội hảo hanh Phù Đồng tỉnh tưa thứ XII pì 2024 cọ khày chu thì môn cơ pùa.

Pưng vận động viên chôm hặp thì khánh mồn cơ pùa.

Chôm hặp thì khánh mồn cơ pùa, mi 147 vận động viên, lỏ học sinh 14 đoàn khòng phòng GD&ĐT pưng huyện, thành phố; 14 trường THPT; phổ thông dân tộc nội trú THCS cánh THPT cuồng tỉnh. Pưng vận động viên thì khánh nẳng 3 cấp tiểu học, THCS, THPT toi pùn tuổi tuổi: Tiểu học té 7 - 9 pì cánh té 10 - 11 pì; THCS té 12-13 pì cánh té 14-15 pì; THPT 16 pì cánh té 17 - 18 pì. Pưng vận động viên thì khánh toi luông nhặn danh pẹ xùa; lựa vận động viên pẹ khảu thì chung kết.

Pưng vận động viên thì khánh môn cơ pùa.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư