Khánh thì mồn bóng tọt tìn trai, dan cốc khoẹ Hội hảo hanh Phù Đổng cấp tỉnh Sơn La tưa thứ XII

Lỏ nưng cuồng pưng nả vịa khòng Hội hảo hanh Phù Đổng cấp tỉnh tưa thứ XII, mự 10/4, nẳng Trung tâm tập tư cánh khánh thì thể dục thể thao tỉnh cọ khánh thì mồn bóng tọt tìn trai dan cốc khoẹ, cắp 204 côn chôm hặp ma té 17 đội bóng trai. Cuồng nặn, cấp tiểu học 8 đội, cắp 91 côn ma té pưng phọng giáo dục cánh đào tạo huyện, thanh phố; nhăng to đàư lỏ pưng đội ma té pưng trương THPT nẳng cuồng tỉnh.

 Ngon thì khòng đội vận động viền tiểu học huyện Vân Hồ cắp vận động viền tiểu học huyện Bắc Yền.

Pưng đội bóng khánh thì toi luông pùn: Kếp số, pằn bảng khánh thì tính điểm, lựa đội nhất, xòng khảu khánh thì cắp cằn toi mã số đảy tắt pùn khòng Bàn tổ chức. Chấp năm Luật khánh thì khòng Liên đoàn bóng tọt tìn Việt Nam, hôm mi: 5 côn đối cắp cấp tiểu học cánh 7 côn đối cắp cấp THPT. Pưng ngon thì đảy khày ók pua nua, muôn hòm tó lài luông tọt bóng chăn ngam tà.

CTA: Ngon thì khòng Trường THPT Chuyên Sơn La cắp Trung tâm bók xòn lơng khòng tỉnh.

Mồn bóng tọt tìn trai đảy àu khảu khánh thì nẳng Hội hảo hanh Phù Đổng cấp tỉnh cọ tạk ằn pâng vạy pưng vận động viên đảy tọp hôm, pọ nả, ép năm cắp cằn, pếnh khày hùa chàư cạt xàn khòng pưng vận động viền. Danh tính, họt tênh căm mự 15/4 chi đốp muộn mồn thì bóng tọt tìn dan cốc khoẹ.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư