Hội thì thể thao hảo hanh Phù Đổng thành phố Sơn La cựt đảy lang đì chép ngam

Mự 31 căm bườn nưng, UBND thành phố Sơn La cọ khày lễ đốp muộn Hội thì thể thao hảo hanh Phù Đổng tưa thứ 27, pì 2024.

Phủ uồn pa Thành ủy nhôm xỏng giải tênh cá đoàn hảư pưng trường cựt đảy lang đì pộn dỏn nẳng bậc tiểu học.

Sau 10 mự thì khánh, cài 800 vận động viên lỏ học sinh khòng 24 trường tiểu học, THCS nẳng Thành phố cọ thì khánh lẹo 9 môn, hôm mi: Cơ pùa, bóng tọt tìn, khánh len, tọt cầu, cầu lông, tếch xók, lạk bài, bén nả, tặp võ lài pùn tuổi. 

Đốp muộn, Ban Tổ chức cọ nhôm xỏng 61 giải nhất, 61 giải 2 cánh 61 giải 3 hảư pưng vận động viên cựt đảy giải nẳng 9 môn thì khánh bậc THCS; nhôm xỏng 33 giải nhất, 33 giải 2 cánh 33 giải 3 hảư pưng vận động viên cựt đảy giải nẳng 4 môn thì khánh bậc tiểu học; nhôm xỏng giải nhất tênh cá đoàn bậc tiểu học hảư Trường tiểu học Chiêng Lê cánh giải nhất tênh cá đoàn bậc THCS hảư hảư trương ép cựt đảy lang đì pộn dỏn cuồng chu thì khánh.

Phủ uồn pa UBND Thành phố nhôm xỏng giải tênh cá đoàn hảư pưng trương ép cựt đảy lang đì pộn dỏn cuồng chu thì khánh bậc THCS.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư