Giải thì khánh thíp xè quàng nẳng tang pu VTV Cup 2024 nẳng huyện Vân Hồ cựt đảy lang đì

Lằng chu thì khánh phọn nương cuồng tứn chạu, 268 vận động viên cọ thì khánh lẹo Giải thì khánh thíp xè quàng nẳng tang pu VTV Cup 2024 nẳng Vân Hồ.

Pưng VĐV nhinh tẳng cốc thì khánh thíp xè quàng. 
Dan tang cài hay chè.

Tó luông khặn khang, tập tư thí may, pưng vận động viên (VĐV) cọ chóng hanh khánh cằn thíp xè quàng, niếu chưa đảy lướm lài dần mương cánh khék qua ỉn nẳng cuồng cánh nọk tỉnh ma bấng le, chôm chiều.

Pưng VĐV thíp xè cài hay chè. 
VĐV thíp xè khửn to ngọp pu. 
Thíp xè quàng sắp cằn. 
Pưng VĐV khánh thíp xè quàng nẳng dan tang mi lài mók mười khòng Vân Hồ. 
Luông muôn hòm chơ thíp xè quàng họt bón lả sút.

Lang đì, Ban tổ chức cọ nhôm xỏng giải nhất nội dung phủ trai tuổi sùng há phong hảư VĐV Nguyễn Văn Ngợi (CLB Xe quàng thể thao MTB Sóc Sơn); giải nhất nội dung phủ nhinh há phong hảư VĐV Nguyễn Thị Yến (CLB Xè quàng thể thao MTB Sóc Sơn); giải nhất nội dung phủ trai trung tuổi há phong hảư VĐV Anton Pavlovich Golubenko (CLB Mr Biker); giải nhất nội dung nhinh chuyên nghiệp hảư VĐV Đinh Thị Như Quỳnh (đội Bình Dương); giải nhất nội dung trai chuyên nghiệp hảư VĐV Đinh Văn Linh (CLB Mr Biker Sài Gòn);  giải nhất nội dung trai nóm há phong hảư VĐV Nguyễn Ngọc Nguyên (CLB Tuấn Biker). Nọk nặn ók, Ban tổ chức nhôm xỏng giải xòng, giải xàm hảư pưng VĐV; nhôm xỏng giải huôm đội nẳng pưng ngon thì khánh hảư pưng đội cựt đảy giải.

Ban tổ chức nhôm xỏng giải nội dung nhinh chuyên nghiệp
Ban tổ chức nhôm xỏng giải nội dung trai tuổi sùng há phong. 
Nhôm xỏng giải huôm đội nội dung nhinh há phong.

 

Nhôm xỏng giải huôm đội nội dung trai nóm há phong.

Giải thì khánh thíp xè quàng nẳng tang pu VTV Cup 2024 tạk ók khuống ỉn muôn hòm hảư pưng VĐV mặc thíp xè quàng nẳng tang pu cuồng cá mương, tang xòng, cáo ảng ma luông hanh qua ỉn, văn hóa chăn ngam, pộn dỏn khòng huyện Vân Hồ họt lướm lài khék qua ỉn nẳng cuồng mương cánh mương nọk. 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư