Giải khánh len dòm hảư pững học sình tỉnh Sơn La pì 2023

Mự 1/4, Sở Văn hóa - Thể thao cánh Du lịch cạt kiễn cắp Sở Giáo dục cánh Đào tạo tỉnh cọ đốp muộn Giải khánh len dòm hảư học sình tỉnh Sơn La, tưa thứ 14 pì 2023.

Pững vận động viền chỗm hặp giải khánh len dòm

Chỗm hặp giải pì nị mĩ 403 vận động viên lỏ học sình THCS, THPT nẳng cuồng tỉnh, khánh thì pững ngon thì xưỡng: Đít sùng, đít lắc, hìn nuối bóng pày đắc, len 60 thứak, 100 m thứak, 200 thứak, 400 thứak, 600 thứak, 800 thứak và 1.500 thứak. Lằng 4 mự khánh thì, giải len dòm hảư pững học sình tỉnh Sơn La tưa thứ 14 pì 2023 cọ đốp muộn đảy lãng đì.

BTC nhỗm xỏng giải khối THPT hảư pững đờn vị cựt đảy giải.

Ị lỏ giải đảy khày ók hạng pì, púc chuẫn há phõng tập tữ thể thao cánh nhẳn dãnh lãng đì vịak bók xòn mồn thể dục nẳng pững trưỡng ép, pọm nặn hụ hền pững học sình pộn dỏn vạy tập tữ, bók xòn vạy cựt pền vận động viền khòng tỉnh.

BTC nhỗm xỏng giải khối THCS hảư pững đờn vị cựt đảy giải.

BTC nhỗm xỏng huy chương hảư pững vận động viền cựt đảy giải.

BTC cọ nhỗm xỏng giải nhất khối THCS hảư Phọng Giáo dục cánh đào tạo huyện Mộc Chàu; giải nhất khối THPT hảư trưỡng THPT Chu Văn Thịnh. Nhỗm xỏng giải 2, 3 hảư pững đờn vị cựt đảy giải cánh 34 huy chương hảư pững vận động viền cựt đảy giải.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư