Giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh tưa thứ X

Mự 19/8, Sở Văn hóa - Thể thao cánh Du lịch cạt kiên cắp Liên đoàn Lao động tỉnh khày lễ độp muộn giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh tưa thứ X, pì 2023.

 

Giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh tưa thứ X, pì 2023. 
Khánh Thi chung kết đôi nhinh chai, nhóm 36 họt 45 pì nẳng giải. 

Đảy khày ók té mự 17 họt 19/8, giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh tưa thứ X, mi 148 VĐV khòng 17 công đoàn cấp cơ sở cánh 2 đơn vị công đoàn ngành Trung ương dú cuồng tỉnh. Mú VĐV khánh thi toi 3 luông: Đồi nhinh, đồi chai, đôi nhinh chai nẳng 3 nhóm pì: 18 họt 35 pì, 36 họt 45 pì, 46 họt 55 pì. Toi nhặn danh khòng ban tổ chức, giải cầu lông pì nị lưn cá số vận động viên chôm hặp cánh lang đì ỉn càu.  Ị cọ men dan vạy ép năm, tủm pua luông cặt xàn khòng pưng đơn vị, púc chuân há phong khánh thi hặc mương chấp  năm lang đì nả vịa chính trị nẳng mỏi cơ quan, đơn vị.

Ban tổ chức dào giải nhất, xòng, xàm hảư pưng VĐV khánh thi đồi nhinh chai, nhóm 18 họt 35 pì.
Ban tổ chức dào giải nhất, xòng, xàm hảư pưng VĐV khánh thi đồi nhinh, nhóm 36 họt 45 pì.

Lằng 3 mự khánh thi hôm mi cài 120 chu tặp cầu, giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh tưa thứ X, pì 2023 cọ đốp muộn cựt đảy lang đì chép ngam. Ban tổ chức cọ dào 10 bộ huy chương căm, ngơn, tong hảư pưng VĐV cựt đảy giải nẳng pưng chu khánh thi.

Thu Thảo
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư