Đoàn thể thao Sơn La cựt đảy 11 huy chương nẳng Giải lạk bài hươn mương tưa thứ XII

Té mự 20 - 26/3, nẳng tỉnh Đắk Lắk, cọ khày ók Giải lạk bài hươn mương tưa thứ XII pì 2024. Đoàn thể thao Sơn La chôm hặp giải cọ cựt đảy 11 huy chương lài tàng.

Đoàn vận động viên Sơn La nhẳn huy chương căm lạk bài nhinh trai cạt kiên ngon thì 370 cần.

Giải lạk bài hươn mương tưa thứ XII pì 2024 đảy Sở Văn hoá, Thể tháo cánh Qua ỉn tỉnh Đắk Lắk cạt kiên cắp Cục Thể dục Thể thao (Bộ Vằn hoá, Thể thao cánh Qua ỉn) khày ók nẳng thanh phố Buôn Ma Thuột. Chôm hặp giải, mi 320 vận động viền khòng 17 đoàn, ma té pưng tỉnh, thanh phố cuồng cá mương, hôm mi: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai, Hà Nội, thanh phố Hồ Chí Minh cánh Đắk Lắk. Giải mi lài luông khánh thì, cuồng nặn vận động viền khánh thì nẳng 36 tàng cần lák cằn, hôm mi 18 tàng khánh thì cuồng hươn cánh 18 tàng khánh thì tang nọ.

Đoàn thể thao Sơn La hôm mi huấn luyện viền nưng cánh 20 vận động viên chôm hặp giải. Đốp muộn giải, pưng vận động viên Sơn La cọ cựt đảy 3 huy chương căm, huy chương ngơn nưng cánh 7 huy chương tong.

Đoàn vận động viền Sơn La nhẳn huy chương căm lạk bài nhinh trai cạt kiên ngon thì 550 cần.
Đoàn VĐV Sơn La nhẳn huy chương căm lạk bài nhinh ngon thì 400 cần.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư