CLB Bóng tọt tìn nhinh Sơn La đảy choi ngơn cón chơ chôm hặp giải

Mự 6/11, nẳng Trung tâm tập tư cánh thì khánh thể dục thể thao tỉnh cọ khày ók Lễ ký chào hẹn choi dừa CLB Bóng tọt tìn nhinh Sơn La, chôm hặp giải Bóng tọt tìn nhinh pùn pẹ hươn mương Cup Thái Sơn Bắc pì 2023.

Công ty TNHH cạ khài chương sủ điện Thái Sơn Bắc nhôm xỏng ngơn choi dừa hảư CLB Bóng tọt tìn nhinh Sơn La.

CLB Bóng tọt tìn nhinh Sơn La khạy mi 35 VĐV cuồng pùn tuổi té 13 họt 21 pì đàng tập tư nẳng Trung tâm tập tư cánh thì khánh thể dục thể thao tỉnh. Cuồng nặn, mi lài côn chang tọt bóng đảy khảu đội tuyển U19 hươn mương chôm hặp thì khánh nẳng pưng giải cuồng phổng. Khay nị, vịa kìn dú, tập tư khòng pưng VĐV pọm pâng sáư luông choi dừa té ngân sách hươn mương. Lả bườn 11, CLB chi chôm hặp Giải Bóng tọt tìn nhinh pùn pẹ hươn mương Cup Thái Sơn Bắc pì 2023. 

Tập đoàn OpenLive nhôm xỏng ngơn choi dừa hảư CLB Bóng tọt tìn nhinh Sơn La.

Choi dừa CLB cón chơ chôm hặp giải, nẳng lễ ký chào hẹn, Công ty TNHH cạ khài chương sủ điện Thái Sơn Bắc cánh Tập đoàn OpenLive cọ nhôm xỏng 650 triệu mằn hảư CLB Bóng tọt tìn nhinh Sơn La. Té luông choi dừa nị cọ chi hôm phân choi CLB mi phải ngơn chuông hong tập tư cánh mả pe mằn nà, choi hanh mú VĐV tập tư đì xưa, hôm phân chự mẳn cánh mả pe há phóng ỉn bóng tọt tìn nhinh nẳng Sơn La.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư