Yên Châu chự mẳn 67 mã số phổng púk bồng vạy khài pày mương nọ

Khạy nị, huyện Yên Châu mi cài 11.500 ha cò kìn mák; cuồng nặn, mi chi áo họt 6.000 ha tà đìn púk bồng toi luông pùn VietGAP, GlobalGAP.

Phổng púk mák mặn hạu xủ công nghệ xùng khòng po hay me na xã Phiêng Quai, huyện Yên Châu.

Huyện đang quản lý 67 mã số phổng púk chuông hong khài pày mương Trung Quốc, Úc, Mỹ, EU, Hàn Quốc... hôm số tà đìn 1.140 ha; hôm mi pưng tàng cò xương mák nhạn, mák muông, mák cuổi cánh mák mặn hạu. Pì 2024, pưng cơ quan nuống pan khòng huyện sứp tàm cạt kiên cắp pưng địa phương lăm le, tẳng tánh mã số phổng púk; chị bók pưng HTX đăng ký tẳng tánh mã số phổng púk máư; chấp năm đì pưng luông pùn ma vịa dệt dượn, hắp hó chương khòng; tẳng tánh, khày quảng pưng bón dệt sanh dệt dượn lang đì, nho xùng lang đì chương khòng, nhẳn pào pưng luông pùn khài pày mương nọ./. 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư