Xứp tàm đảy củ ngơn cốc vạy mả pe dệt dượn

Té hùa pì ma họt khạy, Hội Nông dân huyện Thuận Châu cọ pày lăm le, tánh ók phú chỉa lai cánh pằn dài ngơn cốc 400 triệu mằn té tàng ngơn Quỹ choi dừa po hay me na huyện vạy chiên páo Dự án mả pe tảnh liệng tồ ngua cánh púk mák phặc nuối hy nẳng pưng xã Chiềng Ly, Mường É, Tông Cọ.

Po hay me na xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu khỏi đù tà đìn cò mák thanh long.

Họt khạy, Hội cọ mi 6.553 chua hươn hội viên đảy củ ngơn cốc, huộp tênh mết số ngơn cài 383 tỷ mằn. Cuồng nặn, số ngơn cốc đảy củ té Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách bản mương huyện chi áo họt 170 tỷ mằn, nhăng to đàư lỏ củ nẳng Ngân hàng Nông nghiệp cánh mả pe bản na huyện. Cài nặn, cọ choi haử po hay me na mả pe dệt dượn, tạ ók vịa dệt, nho sùng hịp thù.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư