Vịa khài chương hay khòng na khòng Sơn La cựt đảy lang đì       

Ngay té hùa pì, UBND tỉnh Sơn La cọ uồn pa pưng sở, ban, ngành, UBND pưng huyện, thành phố tánh ók luông pùn tủm pua cáo ảng toi lài luông, choi doanh nghiệp, hợp tác xã cạt kiên, xáo hà cánh ký hợp đồng sự khài chương khòng.

Mák mặn hậu Ruby Sơn La pì 2023 đảy àu khảu chuông hong pựa kìn nẳng pưng vặt xè bìn khòng Vietnam Airlines.

Luông muôn hòm hùa mua mák nuối

Khay nị, tỉnh Sơn La mi cài 82.000 ha cò kìn mák cánh cò mák công, cuồng nặn, cài 63.200 ha đảy pít củ, danh tính pít củ đảy cài 378.530 tấn. San cò kìn mák đảy púk lài sưa sương: Mák cuổi 6.524 ha, pít củ đảy cài 59.500 tấn mák; 12.400 ha mák mặn, pít củ đảy 78.200 tấn; dáo 19.700 ha msk muông, pít củ đảy dáo 77.800 tấn; 20.000 ha mák nhạn, pít củ đảy 72.000 tấn; 972 ha mák na, pít củ đảy cài 7.100 tấn...

Nhại khảu mua dệt dượn pì nị, phổng chừng púk cò kìn mák khòng tỉnh cọ chuốp lạnh lau, khồ lạnh cuồng dan hờng, san bón mi phồn mák hếp tốc... dệt siệt hại lài tà đìn cò kìn mák. Chăm va sịn, pưa pồng chàư sủ lang đì khoa học kỹ thuật, chăm va báu pít củ đảy lài mák nuối, hák va mák nuối cọ nhẳn pào lang đì khài nẳng chợ lạt cuồng mương cánh khài pày mương nọk.

Po hay me na xã Mường Bú, huyện Mường La cuồm túi hảư mák muông.

Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp cánh mả pe bản na, Phó trưởng Ban uồn pa tỉnh ma chế biến, khài chương hay xuần pày mương nọk hảư hụ: Ngay té hùa pì, tỉnh cọ uồn pa pưng sở, ban, ngành UBND pưng huyện, thành phố tọp hôm lăm le, xáo hụ, uồn pa vịa dệt dượn, chế biến; lăm le, quản lý mẳn cặt pưng mã số phổng púk bồng, cơ sở hắp hó nhẳn pào toi tắt pùn khòng pưng mương sự chương; pồng chàư nhẳn pào tiêng àn căm kìn; uồn chị pưng chua hươn cuồng phổng púk bồng khặn khang đì cốc ngươn xính khòng, phùng chư, hộp chỉa, chương sủ, chương vạy pít củ...

Po hay ne na Yên Châu quay hún ảnh tặm xuần vạy cáo ảng mák mặn hảu. 

Họt mự 10/5, cá tỉnh khài đảy dáo 36.200 tấn mák nuối chu tàng, mi ca cài 755 tỷ mằn. Cuồng nặn: Mák mon tây khài đảy cài 7.350 tấn; mák cuổi cài 15.000 tấn; mák mặn xúc chạu dáo 10.350 tấn; mák nhạn xúc chạu đảy pít củ cánh khài dáo 42 tấn; mák muông khài đảy dáo 461 tấn. Phân lài mák nuối đảy pưng doanh nghiệp, HTX thù sự vạy khài hảư pưng siêu thị, bón khài mák nuối pẹk nẳng pưng tỉnh, thành phố cuồng cá mương cánh khài pày mương nọk.

Pả Đỗ Thị Bích Châu, Phó Giám đốc Sở Công Thương, hảư hụ: Tó luông chóng hanh khòng pưng sở, ngành, pưng huyện, thành phố, ca khài chương pày mương nọk khòng tỉnh họt mự 7/5, danh tính cựt đảy cài 80 triệu ngơn đô Mỹ, lưn 12,54% vẹt sáư khóp nham nị pì 2023, cựt đảy dáo 41% luông pùn khòng pì 2024. Cuồng nặn, ca khài chương hay xuần, căm kìn khài pày mương nọk cựt đảy cài 78,2 triệu ngơn đô Mỹ, lưn 14,74% vẹt sáư khóp nham nị pì 2023. 

Tủm pua cáo ảng chương khòng

Chấp năm luông uồn pa khòng UBND tỉnh, Sở Công Thương cạt kiên cắp pưng đơn vị khòng Bộ Công Thương, Sở Công Thương pưng tỉnh, thành phố sáo hụ nang quam, lưn sưa lỏ pưng tàng chương hay xuần nẳng pưng pák tù mương đèn mương phái bưởng Bắc. Cạt kiên cắp Trung tâm cáo mơi dòm ngơn cốc, Thương mại cánh qua ỉn tỉnh, phòng kinh tế hạ tầng pưng huyện, thành phố sáo hụ vịa dệt dượn khòng pưng hươn máy, cơ sở sơ chế, chế biến chương hay xuần...

Riêng cuồng 2 mự 4 - 5/5 chọm cài ma, Sở Công Thương cạt kiên, choi dừa Công ty hôm ngơn cốc khài chương pày mương nọk Minh Khai, tỉnh Lào Cai cánh pưng đơn vị sự chương phái mương Trung Quốc lăm le phổng púk bồng, trực chau dệt vịa cắp pưng bón púk bồng, thù sự mák muông nẳng pưng huyện: Mường La, Mai Sơn, Yên Châu, Sông Mã. 

Hợp tác xã dệt dượn hay na Quyết Thanh, huyện Mộc Châu thu sự, chế biến mák muông hang niều.

Nọk nặn ók, tỉnh đang niếuc chưa pưng doanh nghiệp chế biến chương hay xuần dòm ngơn cốc cạt kiên cắp mả pe phổng púk bồng, sương: Dự án hươn máy dệt căm kìn cánh mák nuối hang niều khòng Công ty hôm ngơn cốc dệt dượn cánh cạ khài dòm ngơn cốc VFI; Hươn máy hắp hó cánh chế biến mák nuối Solas khòng Công ty hôm ngơn cốc Bảo Lâm Sơn La.

Hỏng pải cáo ảng chương khòng Doveco Sơn La.

Cuồng mua 2023-2024, Công ty hôm ngơn cốc khài chương pày mương nọk Minh Khai danh tính mỏi mự chi thù sự, khài pày mương Trung Quốc té 3 họt 5 xe mák muông. Khài chương cài pák tù mương nẳng tỉnh Lào Cai. Nẳng mỏi huyện, Công ty cạt kiên cắp san bón thù sự, hắp hó mák nuối vạy mi po chương khài.

Nhăng Công ty hôm ngơn cốc khài chương pày mương nọk Danko, hươn sở đu nẳng thành phố Hà Nội cọ nhẳn sự chương hay xuần cốc kén khòng tỉnh Sơn La cuồng mua pít củ 2023-2024, sương: 3.000 tấn mák mặn hảu xúc, 1.000 tấn mák mặn hảu hang niều, 3.500 tấn mák muông, 150 tấn lê tai nung, 150 tấn mák na Đài Loan, 100 tấn mák na sầu, 1.000 tấn mák ít lao. 

Pả Nguyễn Thị Lương, Tổng Giám đốc Công ty hôm ngơn cốc khài chương pày mương nọk, thành phố Hà Nội, hảư hụ: Té hùa mua họt khạy, Công ty thù sự dáo 1.500 tấn mák mon tây xúc; 1.200 tấn mák mon tày sáư tủ cưm, 50 tấn mák mon tây hang niều. Khay nị, đang thu sự mák mặn vạy cung cấp hảư pưng siêu thị. Danh tính, cuồng 6 bươn sứp pày chi àu mák mặn hảu Sơn La khảu chuông hong pựa kìn nẳng pưng vặt xè bìn khòng Vietnam Airlines.

Mák mon tày Sơn La đảy àu khảu chuông hong cuồng pưng pựa kìn khòng pưng vặt xè bìn khòng Vietnam Airlines. Ảnh: PV

Nọk vịa choi cáo ảng, xáo hà bón khài chương toi luông cáu, pưng sở, ban, ngành khòng tỉnh, UBND pưng huyện, thành phố nhăng tủm pua cáo ảng chương hay xuần pộn dỏn khòng tỉnh Sơn La cài mạng xã hội, sương: Tiktok, Facebook, zalo. Khày ók tuần lễ pải cáo ảng pưng tàng chương hay xuần cánh pưng tàng chương pộn dỏn khòng tỉnh, àu chương khảu khài nẳng pưng sàn thương mại điện tử: Lazada, Shopee, PosMart… 

Pả Nguyễn Thị Lương, Tổng Giám đốc Công ty hôm ngơn cốc khài chương pày mương nọk Danko, thành phố Hà Nội, hảư hụ: Công ty đang tánh ók luông pùn àu chu tàng chương hay xuần chế biến, hắp hó khòng Sơn La khài pày lài bón. Chăm va sịn, pưng tắt pùn ma tem, phùng chư chương khòng chế biến khòng chương hay xuần Sơn La phân lài hê cựt tóp đảy lang áo, lài tàng chương hê đăng ký tống páo chương khòng toi tắt pùn. Pưa sương nặn, công ty vay van sú tỉnh, cuồng dan pày nả, tạk khù ngai đì hảư công ty khày pưng chu tập tư luông hụ siêng ma tem, phùng chư, tống páo chư xiềng chương khòng hảư pưng doanh nghiệp, HTX.

Quyết chàư cựt đảy pưng luông pùn khài chương hay xuần pày mương nọk, UBND tỉnh đang tọp hôm uồn pa pưng sở, ban, ngành, UBND pưng huyện, thành phố tủm pua cáo ảng pưng tàng chương chi pít củ lài cuồng quý II, sương: Mák mặn, mák muông, mák nhạn... Uồn pa Sở Nông nghiệp cánh mả pe bản ma uồn pa, cạt kiên cắp UBND pưng huyện, thành phố choi dừa doanh nghiệp, HTX họn khơng quản lý lang đì luông pùn dệt dượn, hắp hó chương khòng, khày quảng chợ lạt khài nẳng cuồng mương cánh khài pày mương nọk.

Đối cắp UBND pưng huyện, thành phố lựa choi dừa mả pe mỏi huyện té 1 họt 2 đơn vị thù sự, nhẳn pào mi po cốc ngươn sính khòng, sương: Hươn xưởng, xè khồn chiên, côn dệt vịa cựt tóp đảy lang áo khòng pưng hươn máy chế biến cánh đơn vị sự, khài chương pày mương nọk. Té nặn, tánh ók luông cạt kiên khòng pưng cơ sở thù sự, hắp hó hương khòng nẳng cuồng phổng. Tủm pua khài chương hay xuần pày mương nọk sương: Khài pày mương Trung Quốc, pưng mương Mỹ, Úc, EU, Nhật Bản, Trung Đông, hôm phân àu pưng tàng mák nuối khòng Sơn La khài đảy pày chợ lạt lài mương tênh phén đìn mương lum.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư