Vân Hồ tẳng tánh phổng dệt dượn chương khòng toi luông xỏn hôm

Pếnh khày luông hanh ma tang nặm đìn, pưng pì chằm nị, huyện Vân Hồ cọ chiên páo lài luông pùn vạy púc chuân mả pe dệt dượn hay na xủ cồng nghệ sùng, tẳng tánh lài phổng dệt ók chương vạy khài toi luông xỏn hôm, tạ ók pưng tàng chương lang đì, hôm phân nho sùng hịp thù haử dần mương.

HTX Mộc Vân Green, bản Suối Lìn, xã Vân Hồ tẳng tánh hươn xa vạy púk bồng phắc hòm tiêng àn.

Đảng bộ huyện cọ tánh ók Đề án “Mả pe dệt dượn hay na xủ công nghệ sùng, cạt kiên dệt dượn toi luông hữu cơ họt pì 2025” toi luông pùn mẳn nà, nho sùng luông chành chinh khòng tàng chương khài ók chợ lạt. Huyện cọ uồn pa pưng đơn vị, phọng, ban, pưng xã chiên páo, niếu chưa, tẳng tánh luông cạt kiên tó doanh nghiệp, po hay me na cánh HTX cuồng luông dệt dượn cánh khài tàng chương hay xuần, nho sùng ca con tàng chương. Tủm pua nả vịa khoa học kỹ thuật maứ cuồng luông dệt dượn, nhọng nho chiên páo pưng luông ngắm pùn đắc ngon, dự án dệt dượn khảo bấng mi luông hanh vạy xủ saứ luông dệt dượn.

Cuồng nả vịa púk đằm, huyện cọ uồn pa pưng cơ quan nuống pan cạt kiên cắp pưng đơn vị tiện tô, hươn khoa học xỏn hôm sọ sáo, lựa chựa phăn púk bồng chọp xồm cắp nặm đìn khòng địa phương. Tẳng tánh cánh khày quảng pưng bón dệt xanh lang đì sương: púk cò mák mặn nẳng xã Vân Hồ, Lóng Luông, púk cò che nẳng xã Tô Múa, bón dệt xanh púk đằm chựa cò khảu Thụy Hương 308 nẳng xã Chiềng Yên, chiên cái kỹ thuật púk bồng cánh khỏi đù bók cát tường... Mả pe pưng tổ hợp tác, HTX púk cò kìn mák, púk phắc hòm tiêng àn, tẳng tánh bón dệt xanh xủ công nghệ bao nặm phảy dòm haử xan cò kìn mák, sương công nghệ bao nặm dắt pớp, bao nặm sương phồn dui, tủm pua nả vịa sáo bón khài tàng chương, cáo ảng chương hay xuần khòng huyện ók chợ lạt.

Po hay me na xã Vân Hồ khỏi đù cò mák mán cuồng hươn xa.

Cắp luông uồn pa cặt kênh khòng cấp ủy, chính quyền pọm cắp luông chóng hanh khòng pưng chua hươn po hay me na, HTX nẳng cuồng phổng, họt khạy, huyện Vân Hồ cọ mi cài 4.300 ha tà đìn cò kìn mák, mi cài 1.000 ha phắc hòm, cuồng nặn, mi 82 ha cò kìn mák cánh phắc hòm cựt đảy luông pùn VietGAP, 54 ha đảy cấp mã số phổng púk bồng, tục po pưng khù cận hà vạy khài pày mương nọ, 7 tàng chương OCOP cấp tỉnh, 79 bón dệt xanh tảnh liệng toi luông sình học.

Huyện cọ tẳng tánh 3 bón dệt dượn hay xuần toi luông xỏn hôm, hôm mi: phổng púk cò kìn mák toi luông xủ công nghệ sùng nẳng xã Vân Hồ cánh Chiềng Xuân, cắp chi áo họt 20 ha xủ công nghệ bao nặm dắt pớp. Phổng púk phắc xủ công nghệ sùng nẳng xã Vân Hồ, Tô Múa, Lóng Luông, Song Khủa, Mường Men, cắp cài 64 ha áp dụng công nghệ bao nặm sương phồn dui, đảy púk nẳng cuồng hươn xa, tắt củ danh tính cựt đảy 1.611 tấn mỏi pì. Phổng tảnh liệng toi luông xỏn hôm nẳng xã Xuân Nha, cắp cài 57.000 tồ mù, mù hanh khài ók chợ lạt cài 6.200 tấn mỏi pì. Tẳng tánh chư xiềng cạt kiên cắp hụ chảnh ma cốc cò haử xan tàng chương sương: Mák nghe Pà Puộc, xã Chiềng Yên, khảu xẻ nẳng xã Song Khủa, mák kiểng, mák muông xã Chiềng Xuân...

Po hay me na huyện Vân Hồ púk mák ướt nẳng hươn xa.

Cắp luông pùn púc chuân mả pe dệt dượn lỏ nả vịa cốc kén, huyện Vân Hồ cọ chóng hanh họt pì 2025 chi cựt pền huyện mả pe văn ma dệt dượn hay xuần xủ cồng nghệ sùng cuồng tỉnh.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư