Trung tâm dệt dượn phắc, mák nuối Doveco Sơn La: Thu xự cài 23.000 tấn chương hay khòng na lài tàng

Lằng chi áo họt 8 bườn khảu dệt vịa, Trung tâm dệt dượn phắc, mák nuối Doveco Sơn La cọ thu xự cài 23.000 tấn chương hay khòng na lài tàng vạy àu khảu dệt dượn, hôm mi: 10.000 tấn mák muông, 1.600 tấn mák phong nạt, 6.200 tấn khảu li bàn, chi áo họt 2.000 tấn mák ít lao cánh chi áo họt 3.000 tấn phắc tìn pết; tạ vịa dệt hảư 500 côn dệt vịa, cắp ngơn lường pằn pâng pày 9,6 triệu mằn mỏi côn bườn nưng.

Dệt mák ít lao nẳng Trung tâm dệt dượn phắc, mák nuối Doveco Sơn La.

Nọ nặn ók, Trung tâm cọ cạt kiên cắp pưng địa phương lăm le quỹ đìn, tẳng tánh phổng púk mák phong nạt, mák ít lao, khảu li bàn, phắc tìn pết, mák thúa tường… Họt khạy, Doveco Sơn La cọ ký chào hẹn cắp 50 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác mả pe đảy chi áo họt 12.000 ha cò púk bồng lài tàng…

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư