Tỉnh Sơn La tánh ók máư 114 doanh nghiệp

Cuồng quý I, cá tỉnh cọ nhẳn cánh kẻ khày đảy cài 590 vặt chỉa lai đăng ký doanh nghiệp, lưn 33,4% vẹt xáư khóp nham nị pì cài, hôm số ngơn cốc đăng ký cài 485,47 tỷ mằn, lưn 5,5% vẹt xáư khóp nham nị pì cài, pằn pâng pày 8 tỷ 300 triệu mằn mỏi doanh nghiệp.

Chương khòng cánh chuông máy vạy tặp đán khòng Công ty TNHH Thanh Thi, huyện Mộc Châu.

100% chỉa lai đảy nhẳn cánh kẻ khày cài mạng điện tử. Tênh cá tỉnh cọ tánh ók máư 114 doanh nghiệp, đơn vị xư ók, hôm số doanh nghiệp nẳng cuồng tỉnh họt bườn 3/2024 cựt đảy cài 3.500 doanh nghiệp, hôm số ngơn cốc đăng ký lỏ 53.608 tỷ mằn./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư