Tẳng tánh cánh mả pe pưng tàng chương pà nặm Te

Quỳnh Nhai khạy mi nòng lừng nặm quảng cài 10.000 ha, ị lỏ khù ngai đì vạy huyện mả pe tảnh pà công cánh túc pắt tồ dú cuồng nặm. Cắp sản lượng tảnh liệng cánh túc pắt lài, pưng HTX, chua hươn dệt dượn cạ khài nẳng cuồng huyện cọ tựng dan mả pe pưng tàng chương pộn dỏn khòng địa phương, tẳng tánh chư xiềng pa nặm Te khòng Quỳnh Nhai.

HTX tồ dú cuồng nặm Hồ Quỳnh, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tảnh pà lăng nẳng nòng lừng nặm hươn máy thuỷ điện Sơn La.

Nẳng huyện đang mả pe 275 ha nòng nặm vạy tảnh liệng pà củng, cuồng nặn mi cài 4.000 ha công tảnh pà nẳng nòng lừng nặm, cắp 25 HTX dệt nả vịa tảnh liệng cánh dệt tồ dú cuồng nặm. Danh tính túc pắt tồ dú cuồng nặm hạng pì cài 1.800 tấn; cuồng nặn, cài 1.200 tấn pà tảnh. Riềng té hùa pì họt khạy, sản lượng tảnh liệng cánh túc pắt tồ dú cuồng nặm cựt đảy cài 500 tấn. Pưng tàng tồ pà đảy tảnh liệng lài xương pà trắm, pà nay, pà diêu hồng, pà lăng, pà nheo…

Lỏ nưng cuồng pưng HTX tảnh liệng tồ dú cuồng nặm đảy tẳng tánh té chạu, lằng cài 10 pì dệt vịa, HTX tồ dú cuồng nặm Hồ Quỳnh, xã Chiêng Ơn cung cấp pà nặm Te hảư khék hang pưng tỉnh, thanh phố khòng miên Bắc. HTX khạy mi 9 thành viên, liệng cài 400 công pà. Cón nị, HTX tảnh liệng pà lài tàng lák cằn. Lằng chơ xáo hụ lang áo chợ lạt, HTX nhại ma tảnh pưng tàng pà lăng lang đì xùng toi luông pùn tiêng àn. Mỏi chu tảnh té 18 bườn táo khửn, sản lượng cài 300 tấn, cạ khài phân lài hảư pưng hươn hang, siêu thị nháư nẳng Ha Nội cánh san tỉnh ứn, hịp thù mỏi pì té 200 – 700 triệu mằn mỏi thành viên.

Cắp mòng cong dệt ók lài tàng chương té tồ dú cuồng nặm nẳng nòng lừng nặm, san HTX, chua hươn cọ chấp năm vịa chua cánh ták khồ pưng tàng tồ pà. Pọm cắp khài pà đíp, pì chọm lẹo, HTX tồ dú cuồng nặm An Bình, xã Chiêng Băng cọ xự máy dệt cưm vạy dệt cưm pưng tàng tồ pà, củng… Lả pì 2023, HTX đảy huyện uồn chị, choi dừa dệt chỉa lai cánh đảy cồng nhẳn pà nặm Te dệt cưm lỏ tàng chương OCOP 3 đào, choi HTX nho sùng lang đì dệt dượn, cạ khài.

Cọ cắp mòng cong đảy àu tàng chương tồ dú cuồng nặm Quỳnh Nhai họt mư lài côn xủ dống, í Đào Thị Hiếu, xã Mường Giàng, cọ ngắm pùn dệt ók pưng tàng chương té tồ pà, củng nặm Te xương: Chả pà, xúc xích pà, ruốc pà, giò pà, pà giảng… Pì 2022, chả pà Nặm Te khòng chua hươn ý đảy cồng nhẳn lỏ tàng chương OCOP 3 đào. Nọ nặn ók, san HTX cánh chua hươn cạ khài nẳng huyện Quỳnh Nhai cọ đàng mả pe pưng tàng chương dệt té tồ pà xương: Củng khủa chả pà phắc ơ lợt, pa sảm tá khồ, mẳm tồ củng… cựt tóp lang áo ma tàng chương dệt té tồ pa củng hảư khék hang.

Huyện Quỳnh Nhai tánh ók luông pùn nhọng nho pưng chua hươn, doành nghiệp, HTX nẳng cuồng phổng mả pe nghê tảnh pà công, cạt kiên cắp tánh ók pưng tàng chương dệt té tồ dú cuồng nặm. Huyện cọ tạk khù ngai đì hảư pưng đơn vị chôm hặp pưng nả vịa cạ khài, pải cáo ảng tàng chương nẳng pưng hỏng khài chương, hội chợ cuồng cánh nọ tỉnh vạy cáo ảng tàng chương tồ dú cuồng nặm pộn dỏn khòng địa phương.

Té tàng chương pồn dỏn khòng nòng lừng nặm te, mả pe pền pưng tàng chương OCOP cọ choi pưng côn tảnh liệng tồ dú cuồng nặm tạk đảy luông tin chưa hảư tàng chương pà nặm Te Quỳnh Nhai. Pọm cắp nặn, pưng HTX, chua hươn tảnh liệng cọ lơng piến máư luông dệt, cạ khài, xáo hụ lang áo khòng chợ lạt vạy nho sùng lang đì pưng pà, dệt ók lài tàng chương té tồ dú cuồng nặm, choi nghê tảnh pà mi xương mả pe mẳn nà, pùa ma hịp thù tẹt tiêng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư