Tân Lập tủm pua dệt dượn toi luông pùn VietGAP

Pếnh khày luông hanh ma tang nặm đìn, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu cọ nhọng nho dần mương tánh ók bón dệt sanh púk phắc toi luông pùn VietGAP.

Bón dệt sanh púk mák mán cuồng hươn ven khòng po hay me na xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

Khay nị, cá xã púk dáo 80 ha phắc, pằn pâng pày mỏi pì púk 3 chu phắc; hecta nưng cọ tắt củ đảy té 25 họt 30 tấn phắc mỏi chu; hịp thù đảy cài 200 triệu mằn mỏi hecta cuồng pì nưng. Xã đàng sứp tàm niếu chưa dần mương púk phắc hòm toi luông pùn VietGAP, púk phắc tiêng àn cạt kiên cắp chuông hong qua ỉn, hôm phân tạk vịa dệt, nho sùng hịp thù hảư dần mương cuồng phổng.

Biên dịch: Bảo Toán
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư