Sơn La tống páo cánh nhôm xỏng chỉa chứng nhẳn 30 tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn pì 2023

Mự 25/11, UBND tỉnh Sơn La cọ khày Lễ tống páo cánh nhôm xỏng chỉa chứng nhẳn 30 tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn pì 2023.

Hội đông nhẳn danh tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn tỉnh pì 2023 nhôm xỏng chứng nhẳn hảư pưng doành nghiệp, HTX, chua hươn cạ khài.

Pì 2023, lỏ pì thứ 6 tỉnh Sơn La khày ók chu nhẳn danh tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn cấp tỉnh. Ị lỏ nả vịa đảy khày ók toi nham 2 pì tưa nưng. Chôm hặp nhẳn danh tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn pì 2023, Hội đông nhẳn danh cọ nhẳn đảy 67 hồ sơ khòng 42 sơ sở, doành nghiệp, lằng chơ lăm le mi 66 hồ sơ khòng 42 đơn vị nhẳn pào yều cau, hôm mi: 61 tàng chương hay xuần, mạy, tồ dú cuồng nặm cánh chương kìn; 3 tàng chương xủ khòng xáư; 2 tàng chương xư ók nhóm pưng tàng chương ứn.

Toi pưng luông pùn khòng Bộ Công Thương tắt pùn cánh luông pùn nhẳn danh tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn tỉnh Sơn La pì 2023, Hội đông nhẳn danh cọ cồng nhẳn 30/66 tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn cấp tỉnh, cuồng nặn: Nhóm tàng chương xủ khòng xáư mi tàng chương nưng; nhóm tàng chương hay xuần, mạy, tồ dú cuồng nặm cánh chương kìn mi 28 tàng chương; nhóm pưng tàng chương ứn mi tàng chương nưng. Cuồng số pưng tàng chương đảy nhẳn danh lỏ tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn khòng tỉnh, Hội đông nhẳn danh tinh khửn 10 tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn cấp tỉnh chôm hặp nhẳn danh cấp bưởng Bắc pì 2024.

Toi Hội đông nhẳn danh, pưng tàng chương chôm hặp nhẳn danh pì 2024 cọ chứng chảnh luông hanh khòng tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn cuồng tỉnh, lài tàng chương cọ cạt kiên luông dệt ngươn lang cắp công nghệ máư, pâng xáư khù ngai đì khòng địa phương, vịa hắp hó, chư xiềng đảy pồng chàư, san tàng chương cọ chứng chảnh đảy vằn hoá khòng địa phương.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư