Sơn La chôm hặp Hội chợ Khài chương phổng Tây Bắc - Điện Biên pì 2024

Cuồng 7 mự (té mự 19- 25/4), nẳng Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên cọ khày Hội chợ Khài chương phổng Tây Bắc - Điện Biên pì 2024. Chôm hặp hội chợ, mi 300 hỏng pải khài chương khòng 140 tổ chức, doanh nghiệp nẳng cuồng mương cánh mương nọ.

Hội chợ Khài chương phổng Tây Bắc - Điện Biên pì 2024.

Ị lỏ nả vịa đảy khày ók cuồng dan chôm mâng bốn sường 70 pì pàng xôn pẹk chiên lang Mương Thanh Phủ (1954-2024), 115 pì mự tẳng có tỉnh (1909-2024) cánh 75 pì mự tẳng có pền Đảng bộ tỉnh (1949-2024).

 Hội chợ đảy pằn pền 4 bón chính, hôm mi: Bón pải cáo ảng chương hang khòng pưng sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, ngành công thương, khối doanh nghiệp quân đội; bón pải cáo ảng chương khòng khòng pưng doanh nghiệp cuồng mương; hỏng pài chương khòng pưng tổ chức, doanh nghiệp mương nọ cánh bón khài cánh kìn chim chương kìn. Pưng hỏng cáo ảng chương khòng ma pưng máy choi hanh cuồng vịa dệt dượn; chương khòng kinh tế - quốc phọng; chương xủ văn phọng, chương điện tử; chương xủ cuồng chua hươn; pưng tàng chương khòng pưng bón dệt ók chương hang; tàng chương OCOP, công nghiệp phổng bản na pộn dỏn; xuổng xửa nựa nung, chương kìn…

Hỏng pải khài chương OCOP pộn dỏn khòng tỉnh Sơn La nẳng Hội chợ.
Dân mương cánh khék ma dàm, xự chương nẳng bón khài chương khòng tỉnh Sơn La.
Khék xự chương khòng OCOP nẳng hỏng khài chương khòng tỉnh Sơn La.

Chôm hặp Hội chợ, hỏng pải khài chương khòng tỉnh Sơn La cọ pải cáo ảng pưng tàng chương khòng OCOP, xương: Nhứa quai dảng, sảy man, chẳm chéo, nặm tà tiến, miến đảy dệt té hảu tòng bản, cà phê, che, mák nuối hang niều, mák mặn hạu, mák mị thái, mák uổi, mák ít lao, hòm kíp … niếu chưa đảy lướm lài dân mương cánh khék táng phường ma bấng le, xự chương. Hội chợ đảy khày ók vạy cáo ảng chương khòng, pưng tàng chương dỏn tiếng, tạ khù ngai đì vạy xáo hà pưng chảu dòm ngơn cốc, mả pe dệt dượn, cạt kiên khài chương nẳng pưng tỉnh cuồng mương cánh khài pày mương nọ./. 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư