Puồng kìn đơi dú máư nẳng pưng bản phổng xùng

Mua thu tảu póng, nẳng phổng pu sùng Sơn La cọ hền mók kiểu mười hăm. Nẳng chu nao pu hư va té hùa bản họt lả bản cọ hền bók cai chú bók khày chạu. Tựng thằn na căn hon cọ hền cò khảu xúc lường nhại khảu mua kiếu nhăm. Pưng bản phổng pu xùng nhương mự nhương chum yền xưa.

 Dân mương xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, pít củ che.

Chứ lau mưa 10 pì cón nị, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên báu xuấn to đảy tần họt lài cuồng pưng pàng họp khòng cấp ủy, chính quyền nẳng nỉ lạ, nhăng đảy pưng cơ quan chiên páo pồng chàư họt pưa lài nả vịa nhăng mi ók nẳng cuồng phổng, cuồng nặn mi vịa táo cưn púk cò quân dàng cánh mi lài côn nghiên quân dàng… Nhăng mi cá cán bộ xã, bản báu cọ pưng cán bộ mưa dệt vịa nẳng pưng bản phổng sùng khòng Suối Tọ cọ chuốp ỏn lưa, đồng mự ngạp nghiên quân dàng…

Đồng chí Thào A Trư, Bí thư Đảng ủy xã, hảư hụ: Lằng chơ chấp năm luông pùn nhại bón họn hưn ma nhặn pào tiêng àn báu mi quân dàng nẳng xã Suối Tọ khòng Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên cạt kiên cắp chấp năm pưng chương trình choi dừa po me chựa nọi côn nhại piến vịa dệt dượn, cọ tạ đảy luông xồm chàư cuồng cấp ủy, chính quyền xã họt pưng bản cánh dân mương. Tang xòng, hôm phân nho xùng luông thông hụ khòng dần mương, choi po me yền chàư mả pe dệt dượn, tin chưa xáư luông uồn pa khòng Đảng, nhẳn pào tiêng an chính trị cánh tiêng an nẳng cuồng phổng.

Chiên páo, niếu chưa dân mương xã Huổi Một, huyện Sông Mã, báu tao cưn púk cò quân dàng.

Cọ xương xã Suối Tọ, lài pì cón nị, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, cọ đảy hụ họt lỏ bón họn hưn ma púk cò quân dàng cánh chu chua hươn cọ mi côn nghiên quân dàng. Cò quân dàng đảy dân mương púk nẳng tua bản, mi chơ, quân dàng cọ mi lài họt mức chua hươn đàư cọ mi quân dàng nẳng cuồng hươn. Chơ khék ma dàm, chơ đàư cọ tô họt vịa pì nị thu đảy to đàư quân dàng báu cọ mơi khék kìn chim quân dàng khòng chua hươn chảu… Số côn nghiên quân dàng cọ lài, mi cá phủ nhinh kìn quân dàng.

Dân mương bản Suối Dinh, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên nhẳn chựa cò kìn mák đảy choi dừa.

Đảy táo mưa dàm Háng Đồng cuồng dan nị, pưng xểm tang cón nị cọ đảy pù nhửa pày họt càng òng xã; té càng òng xã họt pưng bản cọ đảy thók bê tông, xe tô khảu họt đảy tặm bón. Liệp toi 2 him tang, pưng xàu điện nối diên cằn vạy àu điện tảy hung khảu tặm pưng bản. Pưng nọng học sinh po me chựa côn Mông cọ lông pu pày trương ép xừ.

Pưng bản khòng Háng Đồng khạy nị cọ báu nhăng mi ók vịa tao cưn púk cò quân dàng, san bản cọ mả pe púk đằm khảu cánh tảnh liệng ngua, sắt sính… Chu làn nọi cọ đảy ải êm hảư pày ép xừ nẳng Càng òng xã. Đồng chí Đinh Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng, hảư hụ: 10 pì ma họt khạy, xã cọ niếu chưa 100% làn nọi cuồng pùn tuổi pày trương ép xừ. Cựt đảy lang đì xương nặn lỏ pưa dệt đì vịa chiên páo, niếu chưa, pọm cắp pưng luông pùn, chính sách chọp chàư dân khòng tỉnh, huyện cuồng vịa choi po me nẳng phổng pu xùng nhại piến cò púk bồng, tẳng tánh cốc ngươn sính khòng nẳng pưng bản phổng xùng nhăng pọ lài dạ cha.

Páy la pưng bản pu xùng khòng xã Háng Đồng, Suối Tọ cuồng chơ mua nào đang tảu póng, chơ mók đón đàng kiểu mười hăm tua nao pu, sum khỏi cọ đảy pọ pưng nhóm học sinh chựa côn Mông nẳng pưng bản đang lông pu pày trương ép xừ.  

Lài trương ép tiểu học, THCS cánh mầm non cọ đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh nẳng pưng xã phổng xùng cuồng tỉnh.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư