Po hay me na pộn dỏn nẳng pu Pha Đìn

Hùa chaừ đì, saử chằm muôn măn chơ mưa khọe xum khỏi hính đảy pọ ai Bùi Ngọc Thắng. Uồn sum khỏi pày dàm xuần bók, xuần mák mák pôi nga cóng, ai hảư hụ: Hền phổng nặm đìn nị mi luông họn dền chọp châng xương nặn chua hươn khỏi cọ nhại piến luông dượn vạy nho sùng hịp thù, ặn chính lỏ púk cò kìn mák. Pì 2016, chua hươn tẳng cốc púk 3 ha tà đìn xuần mák pục, 1 ha mák hồng phói cánh 8 ha mák mặn cánh đảy tập tư lăm đù toi luông pùn VietGAP. Xương nặn, cò mák cọ mả pe, hảư pít củ lài, đảy côn xủ giống tin xự. Khay nị, mỏi pì chua hươn pít đảy dáo 30 tấn mák lài tàng, hịp thu cựt đảy cài 300 triệu mằn.

Bón dệt sanh púk mák pục VietGAP khòng ai Bùi Ngọc Thắng

Cạt kiên pưng chua hươn púk cò kìn mák cuồng dệt dượn, khài chương hay xuần, pì 2016, ai Thắng cọ niếu chưa pưng chua hươn cuồng bản tẳng tánh HTX Qua ỉn Pha Đin, hôm mi 7 thành viên, ai Thắng dệt giám đốc. Khay nị, HTX púk 35ha tà đìn cò bók, mák pục, mák mặn, mák cai, mák uổi… Nho sùng lang đì dệt dượn, pưng thành viên HTX chắng xủ to pưng tàng chương xương pà, thúa lường, bột vạy dà khún hữu cơ hảư cò púk bồng, pọm nặn, dòm ngơn cốc tẳng tánh chuông máy bao nặm dắt pớp, cựt tóp luông pùn VietGAP táo khửn. Mỏi pì, HTX khài ók chợ lạt cài 60 tấn mák, lằng chơ xị xìa ngơn cốc, mỏi pì, pằn pâng pày pưng thành viên HTX cựt đảy hịp thù 150 triệu mằn; tạk vịa dệt hảư 15 côn dệt vịa lơng cánh 30 côn dệt vịa toi mua nham.

Hỏng pải cáo ảng tàng chương OCOP khòng HTX qua ỉn Pha Đin

Báu xuấn to mi hịp thù xùng té cò kìn mák, ai Thắng nhăng lỏ côn pa tuân uồn cón, tánh ók luông mả pe qua ỉn nẳng pu Pha Đìn. Ai Thắng hảư hụ: Pu Pha Đìn xùng cài 1.000 thướk vẹt xáư nặm bể, lỏ nưng cuồng 4 pu xùng khòng phổng Tây Bắc. Pha Đìn báu xuấn to lỏ bón mi ngươn lang hàn cả lạ, nhăng lỏ phổng chăn ngam, dú dền xương nặn sum khỏi quyết định dòm ngơn cốc mả pe qua ỉn. 

Phổng qua ỉn Pha Đin Top quảng cài 30 ha, hôm pi pá, xuần bók, phổng qua ỉn vằn hoá hiềm căm… mỏi bón cọ đảy tẳng tánh chăn, quảng cánh cựt tóp lang áo qua ỉn khòng khék. Đảy dệt lẹo cánh àu khảu xủ té bườn 8 pì 2018, họt khạy Pu Pha Đin cọ cựt pền bón dặng tìn quén khơi khòng khék qua ỉn, tọp hôm phân lài cuồng pưng mự dặng, lưn sưa lỏ pộp dan lễ. Pằn pâng pày mỏi mự, phổng qua ỉn tỏn té 100 họt 200 khék, mự dặng tỏn cài 500 khék.

Ý Hoàng Thuý Nga, huyện Mai Sơn, bít bánh: Ma dàm Pha Đin Top, khỏi hền phổng nặm đìn nị dú dền. Đảy bấng le huổi lậc pu xùng chăn ngam xút phó lai tà, pưng tàng bók pếnh nương khày dỏn. Tưa nả tưa lằng khỏi chi chướng chưa pi nọng ma qua ỉn nẳng phổng nị máư.

Ai Bùi Ngọc Thắng (dú nọ phượng khoà) đảy xừng nhọng lỏ trí thức pộn dỏn, chang cựt áo táo pùn khòng tỉnh Sơn La pì 2023.

Hung nả ma tà pưa đảy xừng nhọng lỏ nưng cuồng số 100 po hay me na Việt Nam pộn dỏn pì 2023, ai Bùi Ngọc Thắng nhăng đảy xừng nhọng lỏ nưng cuồng 55 trí thức pộn dỏn, chang cựt áo táo pùn pì 2023 khòng tỉnh.

 

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư