Pít củ cà phê tênh cá tỉnh chi áo họt 25.000 tấn

Họt khạy, cá tỉnh mi cài 20.500 ha cò cà phê,  phân lài lỏ chựa cà phê Arabica, đảy púk tọp hôm nẳng pưng huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp cánh Thanh phố.

Po hay me na xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, pít củ cà phê.

Po hay me na cọ tủm pua xủ lang đì khoa học kỹ thuật sáư vịa dệt dượn, púk pưng chựa máư cựt đảy lang đì xùng piến chựa cáu báu cựt đảy lang đì xùng. Nặp té hùa mua pít mák họt khạy, cá tỉnh cọ pít củ đảy chi áo họt 25.000 tấn mák, đảy pưng doanh nghiệp, hợp tác xã nẳng cuồng tỉnh thu xự, dệt pền lài tàng vạy khài nẳng cuồng mương cánh khài pày mương nọ.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư