Pàng niếu chưa chiên páo chôm hặp Mự bệnh lượt nay cuồng tồ té ók ma

Mự 8/5, Trung tâm Y tế huyện Mường La cọ cạt kiên cắp thị trấn Ít Ong khày ók pàng niếu chưa chiên páo chôm hặp Mự bệnh lượt nay cuồng tồ té ók ma tênh phén đìn (8/5).

Pưng chủm mú khí xè luông tang chiên páo nẳng pưng xểm tang thị trấn Ít Ong.

Bệnh lượt nay cuồng tồ té ók ma cọ dệt nuống pan báu chư nọi họt lang đì ma chựa neo, đơi kìn dú khòng côn bệnh cánh bản mương. Nẳng Sơn La, danh tính mỏi pì mi chí giáo 100.000 e nọi ók ma lỏ mi chi giáo 250 e nọi chuốp pền caư, giáo 200 e nọi pền bệnh đệch nọi họt pền nắc, lỏ pưng bệnh dàu dà cá chua đơi. Họt khạy, huyện Mường La cọ mi 42 côn pền bệnh lượt nay cuồng tồ té ók ma, phân lài lỏ pưng e nọi hính chọm ók ma, cốc pài xài căn lỏ pưa pi nọng chằm chặn àu cằn, phân lài lỏ chựa nọi côn nẳng pưng phổng đắc háng, táng ty.

Pàng chiên páo chôm hặp Mự bệnh lượt nay cuồng tồ té ók ma, huyện Mường La cọ uồn pa Trung tâm Y tế huyện, pưng trạm y tế xã, thị trấn cọ lâng tủm pua vịa xét nghiệm lượt nẳng pưng côn pùn tuổi ók sinh vạy hụ đảy chạu pưng côn mi gen lượt nay cuồng tồ té ók ma vạy mi luông pùn tiện tô, cón chơ chi àu phùa àu mia, dú pa cánh ók lụk, tủm pua nả vịa chiên páo nho sùng luông thồng hụ haử dần mương ma bệnh lượt nay cuồng tồ té ók ma, lưn xưa lỏ chiên páo haử dần mương báu àu phùa àu mia té nhăng nọi, pi nọng chằm chặn báu đảy àu cằn, vang xìa pưng hịt khong cáu ké báu men toi khong mương, tẳng tánh đơi kìn dú đắc vằn.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư