Pằn dài cài 476 tỷ mằn ngơn cốc cồng

Cuồng quý I, tỉnh Sơn La cọ khày pàng họp tống páo pằn phổng cánh tánh ók luông pùn chấp năm pằn phổng tỉnh Sơn La dan pì 2021 – 2030, hựt họt pì 2050 xò quam vay van pưng bộ, ngành, trung ương cón chơ tinh Thủ tướng Chính phủ phề duyệt.

Chấp năm dệt tang xài điện hươn mương hảư pưng bản hê mi điện khòng xã Phổng Lặp, huyện Thuận Châu.

Pọm nặn, pưng sở, ngành, huyện, thanh phố cọ xỏn hôm chiên páo luông dòm dòm ngơn cốc cồng pì 2024; tủm pua nả vịa kiểm tra tít tờn vịa kẻ khày pưng khù dạk cha khắt khỏng pưng dự án cốc kén. Xứp tàm uồn pa chiên páo 3 chương trình luông pùn hươn mương nẳng cuồng phổng; lăm le pưng tàng ngơn cốc đảy nhại ma xủ cuồng pì 2024 vạy chấp năm. Số ngơn cốc cồng đảy giào pì 2024 cài 3.989 tỷ mằn, cuồng nặn pằn hảu pưng phổng vạy chấp năm chi áo 2.962 tỷ mằn cánh pằn dài lẹo 476 tỷ mằn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư