Nho sùng lang đì pưng tàng chương OCOP tỉnh Sơn La

Tó luông pùn tựng dan tánh tăm pưng tàng chương hay xuần cốc kén, pộn dỏn khòng tựng phổng, tỉnh Sơn La cọ tọp hôm mả pe pưng tàng chương OCOP chọp xồm cắp nhại piến luông dệt dượn hay na, hôm phân tứm ten hịp thù, nho sùng ca con chương khòng cánh pảy chự bón kìn dú.

 Khék hang bớng le bón pải cáo ảng chương OCOP nẳng huyện Mai Sơn. 

Tỉnh Sơn La mi dáo 12 păn 300 ha mák mặn, hạng pì pít củ đảy dáo 90 păn tấn. Mák mặn Sơn La kìn phói, xổm bàn, ài hòm sưa vẹt sáư mák mặn púk nẳng pưng phổng đìn ứn. Cựt tóp đảy lang áo khòng côn sủ giống, HTX hay xuần bản Nọng Piêu, xã Phiềng Quai, huyện Yên Châu cọ púk mák mặn ruby.

Ý Bùi Phương Thanh, Phó Giám đốc HTX hảư hụ: Cuồng dan nhại ma púk mák mặn ruby hư đảy nhẳn pào lang áo sùng sưa, khék hang chi báu tin chưa lựa sự va sương mák nuối báu chăn, báu kìn chẹp. Pưa sương nặn, vịa àu mák mặn ruby chôm thì tàng chương OCOP cấp tỉnh pì 2023, sum khỏi mòng cong tàng chương nị chi chứng chảnh đảy lang đì, chư xiềng, té nặn khày quảng vịa púk bồng, nho sùng hịp thù hảư pưng thành viên cánh chua hươn cạt kiên púk mák mặn cắp HTX.

Lỏ nưng cuồng pưng đơn vị mi tàng chương chôm hặp OCOP cấp tỉnh pì nị, Công ty TNHH thành viên nưng Đạt Thủy, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn cọ dệt lẹo luông pùn dệt nhong mák nhạn, sủ công nghệ sàng khồ toi luông máư. Pì 2023, nhong mák nhạn sàng khồ đảy cồng nhẳn cựt đảy luông pùn OCOP 4 đào cấp tỉnh.

Ý Nguyễn Thị Ngọc, tàng nả Công ty TNHH thành viên nưng Đạt Thủy hảư hụ: Chôm hặp  chương trình OCOP, sum khỏi mòng cong chứng chảnh đảy lang đì, chư xiềng cọ sương khày quảng xáo hà bón khài chương. Sum khỏi nhăng đảy uồn chị, choi dừa piến máư phùng chư sáư chương khòng hảư chọp xồm, đảy tạk khù ngai đì chôm hặp pưng hội chợ cạ khài chương nẳng cuồng mương cánh mương nọk vạy khày quảng bón khài chương.

Cá tỉnh Sơn La khạy mi cài 200 tàng chương hay xuần khài đảy ca, mi sương tánh tăm pền pưng tàng chương OCOP. Ị pọm lỏ pưng tàng chương mi luông hanh khòng tỉnh, hôm mi 5 tàng chương chính lỏ: Căm kìn; nặm bàn; chương vạy bốn; nả vịa chuông hong, qua ỉn phổng bản na. Luông pùn khòng pưng HTX, doanh nghiệp chơ tánh tăm chương OCOP lỏ pọm họn khơng piến máư luông dệt, piến máư khoa học - kỹ thuật vạy nho sùng lang đì chương khòng, tủm pua cáo ảng, khài chương khòng cài mạng.

Nho sùng lang đì chương OCOP, tỉnh tủm pua uồn chị dệt sặm lẹo luông pùn dệt dượn, nho cấp hươn xưởng, chương máy chuông hong dệt dượn, tánh tăm phùng chư, chứng nhẳn tiêng àn căm kìn, tống páo luông pùn, lang đì mã số, mã vạch, chắp tem xáo hụ cốc cò bón dệt ók chương khòng... nhẳn pào toi tắt pùn. Tánh tăm luông cạt kiên té vịa dệt dượn họt khài chương cạt kiên cắp vịa tánh tăm, mả pe chư xiềng, xáo hà bón khài pưng tàng chương.

Ông Dương Gia Định, Phó chánh Văn phòng uồn pa chương trình luông pùn hươn mương tẳng tánh bản na máư khòng tỉnh, hảư hụ: Té pì 2023, tỉnh Sơn La chấp năm phú luông pùn Chương trình OCOP dan pì 2021-2025. Phú luông pùn hính xỏm pành, tứm ten san nả vịa. Sủ sương, vịa nhẳn danh, pằn tàng chương khòng đảy chấp năm té cấp xã, piến sáư cấp huyện sương cón nị. Nọk nặn ók, UBND cấp huyện chi cồng nhẳn pưng tàng chương OCOP cựt đảy 3 đào piến sáư cấp tỉnh sương cón nị, choi pưng huyện, xã họn khơng lựa đảy pưng tàng chương pộn dỏn, phảy dòm đảy dan lèo, phải ngơn hảư pưng chảu dệt ók chương khòng.

Vịa piến máư luông nhẳn danh, cồng nhẳn chương OCOP cọ tạk khù ngai đì sưa hảư pưng chảu dệt ók chương khòng tánh tăm cánh mả pe chương OCOP mi luông hanh nẳng cuồng phổng. Lang đì, họt khạy, cá tỉnh mi 151 tàng chương OCOP, cuồng nặn mi tàng chương cựt đảy 5 đào; 55 tàng chương cựt đảy 4 đào cánh 95 tàng chương cựt đảy 3 đào.

Luông pùn họt pì 2025, cá tỉnh chóng hanh mỏi xã, phường mi nọi lắm lỏ tàng chương OCOP nưng, tỉnh sứp tàm tủm pua sủ khoa học công nghệ cuồng vịa quản lý, tánh ók bón dệt sanh doanh nghiệp nọi cánh chọp, HTX dệt ók chương OCOP. Đăng ký xáo hụ cốc cò bón dệt ók chương OCOP. Tang xòng, lăm le, uồn pa mả pe pưng tàng chương lang đì sùng. Tọp hôm mả pe pưng tàng chương mi cón nặn, dệt lẹo pưng khù cận hà vạy nho tứm pưng tàng chương té 3 đào khửn 4 đào, té 4 đào khửn 5 đào, cựt tóp đảy lang áo nhương mự nhương sùng khòng chợ lạt.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư