Ngơn cốc phák phảy dòm khòng pưng ngần hang cựt đảy dáo 32.000 tỷ mằn

Cuồng bườn 10, pưng tổ chức tín dụng nẳng cuồng tỉnh Sơn La cọ chấp năm sư mình pưng luông tắt pùn cánh uồn pa khòng Ngân hang hươn mương Việt Nam ma tà mả, haử củ ngơn cốc mi tà mả chọp xồm pâng saứ tàng ngơn cốc phák phảy dòm cánh phong báu khừn đảy ngơn củ, bít bánh pưng khù dạk cha cắp khék hang, nhẳn pao tiêng àn ma phải ngơn khòng tổ chức tín dụng.

Cán bộ Ngần hang CSXH tỉnh pày kiểm tra vịa sủ ngơn cốc nẳng cờ sở.

Vịa dống phải ngơn nẳng cuồng phổng tẹt tiêng, báu mi piến thái phứt cha, báu hê hền mi côn phít thứk cuồng vịa chấp năm củ ngơn cốc cánh thù ngơn phí. Pằn pâng pày tà mả ngơn ma phák cánh ngơn haử củ dón lông vẹt saứ lả pì 2022 pưa tà mả ngơn ma phák cánh ngơn haử củ dón lông. Danh tính họt mự 31/10, ngơn phák phảy dòm khòng pưng ngân hang cựt đảy dáo 32.000 tỷ mằn, lưn 6,55% vẹt saứ khuốp nham pì 2022, huộp số ngơn haử củ nẳng cuồng phổng cựt đảy giáo 43.700 tỷ mằn, dón 1,97% vẹt saứ khuốp nham pì cón.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư