Mương Sại nhại piến vịa dệt dượn

Xã Mương Sại, huyện Quỳnh Nhai cọ tủm pua chiên páo, niếu chưa dân mương mả pe pưng bón dệt sanh dệt dượn chọp xồm, lang đì.

Po hay me na xã Mương Sại mả pe phổng púk mák phong nạt Queen. 

Chự mẳn cài 42 ha tà đìn cò phứak măn, púk bồng cài 30 ha phắc hòm lài tàng, chi áo họt 64 ha mák muông cánh cài 10 ha mák phong nạt Queen; tủm pua mả pe tảnh liệng cắp cài 6.000 tồ sắt sính, chi áo họt 16.000 tồ pết cáy. Chự mẳn 11 ha đùm nòng liệng pà củng cắp 320 công pà cánh 3 HTX liệng tồ dú cuồng nặm; pà củng tảnh liệng cánh túc hao pằn pâng pày cựt đảy cài 110 tấn mỏi pì. Họt khạy, số chua hươn cặt khòng xã Mương Sại dón nhăng 6,8%; hịp thu pằn pâng pày cựt đảy 32 triệu mằn mỏi côn pì nưng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư