Mộc Châu tọp hôm kẻ khày vịa pằn dài ngơn cốc cồng

Pì 2023, huyện Mộc Châu đảy giao cài 395 tỷ mằn ngơn cốc cồng. Cuồng bườn 10, huyện cọ pằn dài đảy cài 41 tỷ mằn ngơn cốc cồng, pộn luông pùn pằn dài ngơn cuồng bườn cài 10 tỷ mằn toi quyết định khòng UBND tỉnh Sơn La ma vịa giao luông pùn chấp năm pằn dài ngơn cốc cồng cuồng bườn.

Chấp năm Dự án xểm tang chính đô thị Mộc Châu.

Nặp họt mự 7 căm bườn 11, vịa pằn dài ngơn ngơn cốc cồng khòng huyện cựt đảy cài 226 tỷ mằn, to 59% luông pùn ngơn cốc đảy giào. Pưng bườn lả pì, Mộc Châu tọp hôm phụi pằng thù cưn đìn, tẳng tánh văn pững công trình, dự án vạy chạu àu khảu chuông hong, dệt lẹo luông pùn pằn dài ngơn cốc cồng đảy giào, tạk ằn pâng vạy púc chuân mả pe dệt dượn, tánh là bản mương nẳng cuồng phổng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư