Lễ púc chuân Tuần phák ngơn phảy dòm, hôm hanh pưa côn cặt

Mự 25/3, Ban tàng nả Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách bản mương tỉnh Sơn La cọ khày Lễ púc chuân Tuần phák ngơn phảy dòm, hôm hanh pưa côn cặt.

Pưng đại biểu pọm púc chuân Tuần “Phák ngơn phảy dòm, hôm hanh pưa côn cặt pì 2024”

Tuần phák ngơn phảy dòm, hôm hanh pưa côn cặt pì 2024 khày ók té mự 25/3/2024 họt mự 25/4/2024, tọp hôm sưa té mự 25/3/2024 họt mự 31/3/2024. Mỏi tổ chức, tựng côn, doanh nghiệp chôm hặp toi luông khày sổ phảy dòm cắp ngơn phák nọi sưa lỏ 500 păn mằn, phák tứm tưa nọi báu cọ phák mi dan hạn té bườn nưng họt 12 bườn táo khửn. Ị lỏ chương trình vạy niếu chưa pưng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, côn dệt vịa, đoàn viên, thanh niên cánh chu thản lấn dần mương chôm hặp phák ngơn phảy dòm nẳng Ngân hàng Chính sách bản mương, niếu chưa tứm ten đảy ngơn cốc vạy cựt tóp đảy lang áo củ ngơn cốc khòng pưng chua hươn cặt cánh pưng côn hưởng chính sách ứn...

Pưng đồng chí uồn pa tỉnh sừng nhọng pưng côn sủ lang đì ngơn cốc đảy củ.
Đoàn viên, thanh niên chủm mú vũ trang tỉnh khày sổ tiết kiệm nẳng lễ púc chuân.

Ngay nẳng Lễ púc chuân, pưng đồng chí uồn pa tỉnh, phủ uồn pa pưng sở, ban, ngành khòng tỉnh cánh lướm lài hội viên pưng tổ chức đoàn thể tỉnh cọ khày sổ phảy dòm nẳng Ngân hàng Chính sách bản mương tỉnh. Nặp họt 11 chơ tứn chạu huôm mự, mi hạng họi côn, tổ chức cánh doanh nghiệp khày sổ phák phảy dòm, cắp số ngơn cài 18 tỷ mằn. Ban tàng nả Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách bản mương tỉnh dào ngơn cốc hảư 10 chua hươn cặt, chua hươn chính sách nẳng cuồng tỉnh củ cắp số ngơn hảư củ họt tỷ mằn.

Ban Tổ chức giao ngơn cốc hảư pưng chua hươn cặt, chua hươn chính sách nẳng cuồng tỉnh.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư