Hội chợ pải cáo ảng “Cà phê Sơn La - Hộ hôm cắp mả pe”

Dú cuồng pưng vịa dệt khòng pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khọe, pì 2023, mự 20/10, nẳng Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, cọ khày pàng Hội chợ pải cáo ảng “Cà phê Sơn La - Hộ hôm cắp mả pe”

Khék bấng le hỏng pải chương hay khòng na khòng huyện Bắc Yên.

Hội chợ hôm mi 100 hỏng pải chương khòng 39 đơn vị, doanh nghiệp, địa phương; cuồng nặn mi 19 đơn vị, địa phương cuồng tỉnh cánh 20 doanh nghiệp khòng pưng tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Yên Bái, Hà Nội, Đăk Lăk, Gia Lai... Pưng hỏng pải chương cáo ảng chương khòng cà phê phân lài xương: Cà phê kén, cà phê rang khủa, cà phê pha nặm kìn; pọm cắp lài tàng chương OCOP, chương hay khòng na tiêng àn, chương khòng văn hoá, qua ỉn, chương chuông hong dệt dượn hay na…

HTX cà phê Bích Thao Sơn La cáo ảng chương khòng cà phê sú khék.

Pưng hỏng pải chương đảy tánh tăm khặn chăn ngam tà, báu xuấn to vạy cáo ảng chư xiềng tiếng khao chương hày khòng na vạu chung, chương khòng cà phê Sơn La vạu riêng họt khék, bạn phương cuồng mương cắp mương nọ lạ nhăng lỏ dan vạy doanh nghiệp, pưng côn dòm ngơn cốc cạt kiên mả pe, khày quảng bón xư khài chương, nho xùng luông hanh dệt dượn cạ khài.

Mú đại biểu khòng tỉnh Hủa Phăn, mương CHDCND Lao dàm hỏng pải khài chương nẳng hội chợ.

Nọ vịa tủm pua cáo ảng chương khòng, cạt kiên khài chương cánh xừng nhọng chương khòng cà phê, Hội chợ nhăng khày ók lài vịa dệt phọn nương chuông hong đại biểu, khék ma qua ỉn bấng le, tiện tô, hảư kìn chim cà phê lang đì báu mết ngơn. Hội chợ pải cáo ảng chương khòng chi đảy khày ók té mự 20 cằm họt mết mự 23/10/2023.

Hỏng pải cáo ảng chương khòng cà phê khòng Công ty hôm ngơn cốc Tập đoàn Trung Nguyên.
Khék bấng le nẳng hỏng pải khài chương khòng cà phê khòng tỉnh Gia Lai.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư