Chương trình hội chợ vịa dệt Trường cao đẳng Y tế Sơn La pì 2023

Mự 15/10, Trường cao đẳng Y tế Sơn La cọ khày ók Chương trình hội chợ vịa dệt pì 2023.

Chương trình hội chợ vịa dệt Trường cao đẳng Y tế Sơn La pì 2023

Pưng công ty, doanh nghiệp hôm mi: Công ty hôm ngơn cốc tẳng tánh cánh cạ khài Thanh Giang (Thanh Giang conincon), Tập đoàn Bók xòn cánh tẳng tánh EI (EI Group) vằn phọng tàng nả nẳng Sơn La, pưng hươn dà FPT Long Châu... cọ chiên xú, vạu họt pưng chế độ quyễn lởi chơ đảy pày ép nẳng mương Cộng hòa liên bang Đức, Canada, Australia, Hàn Quốc, tuyển côn pày dệt vịa nẳng mương Nhật Bản, Đài Loan, tuyển dược sỹ nẳng pưng hươn dà nẳng tênh cá mương. Pưng sinh viên lằng chơ ép lẹo, mi po khù cận hà chi đảy ký hợp đồng dệt vịa cắp pưng công ty, doanh nghiệp dú nẳng tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội... Pưng sinh viên mi lang áo é pày dệt vịa nẳng mương nọ báu cọ pày ép nẳng mương nọ đảy pưng công ty, doanh nghiệp chị bók luông dệt phú chỉa lai…

Pưng hươn dà FPT Long Châu nẳng tỉnh Sơn La tiện tô tuyển dược sĩ.

Chương trình hội chợ vịa dệt lỏ vạy haử sinh viên hươn trương đảy pọ nả cắp pưng hươn tuyển dụng, sáo hụ ma nang quam nuống pan họt pưng ngành, nghê bók xòn, cạt kiên hươn trương cắp pưng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, hôm phân nho sùng lang đì vịa bók xòn cánh tập tư, cựt tóp đảy lang áo côn dệt vịa nẳng pưng cơ quan, doanh nghiệp.

Biên dịch: Hồng Điệp
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư