Cạt kiên, choi dừa mả pe dệt dượn cạ khài

Pếnh khày lang đì “Đàng hươn chung” khòng pưng doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cọ tủm pua cạt kiên choi dừa hội viên mả pe dệt dượn cạt kiên cắp chấp năm nhại chiên số, piến máư vịa dệt, nho xùng luông chanh chinh, tủm pua mả pe dệt dượn, cạ khài cựt đảy lang đì.  

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh pày dàm Trung tâm dệt phắc hòm mák nuối DOVECO Sơn La.

Hiệp hội cọ tánh ók luông pùn tủm pua chấp năm 5 nhóm nả vịa cốc kén hôm mi: Nho xùng luông hanh, lang đì vịa dệt khòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, pưng chi hội cánh tổ chức thành viên; choi dừa mả pe dệt dượn cạ khài hẳư doanh nghiệp; tủm pua nhại chiên số, piến máư vịa dệt khòng doanh nghiệp; choi dừa cạt kiên xáo hà vịa côn dệt vịa, nho xùng lang đì côn dệt vịa cuồng  doanh nghiệp; tủm pua nho xùng lang đì vịa chiên páo chấp năm chính sách cánh choi dừa doanh nghiệp nho xùng luông chanh chinh, cạt kiên dệt vịa cắp mương nọ vạy tủm pua mả pe toi luông mẳn nà.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, hảư hụ: Hiệp hội cọ tủm pua xáo hụ pưng nang quam, pưng chu vịa nuống pan họt vịa dệt dượn, cạ khài; quyên cánh pưng khù lợi đì xồm đáng khòng doanh nghiệp; pưng luông pùn, chính sách khòng côn dệt vịa, lợp tăn páo nang quam vạy pưng doanh nghiệp hụ chảnh, tánh ók luông pùn mả pe dệt dượn, cạ khài.  

Tủm pua vịa nhại chiên số, piến máư vịa dệt cuồng doanh nghiệp, té hùa pì họt khạy, Hiệp hội cọ cạt kiên cắp Cục mả pe doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch cánh Đầu tư, Sở Kế hoạch cánh Đầu tư tỉnh khày ók chu tập tư ma tang “Nhại chiên số: Luông pùn dệt vịa cánh bón dệt sanh dệt dượn hảư phủ uồn pa doanh nghiệp nọi cánh chọp tỉnh Sơn La” hảư  cài 70 côn lỏ uồn pa doanh nghiệp nọi cánh chọp. Cạt kiên cắp Sở Thông tin cánh Truyền thông khày ók pàng họp “Luông pùn tủm pua nhại chiên số hảư doanh nghiệp cánh dân mương nẳng cuồng phổng tỉnh Sơn La pì 2023”. Cạt kiên khày ók chu xồ xảm “San luông pùn vạy mả pe dệt dượn khèo nhong, dệt dượn cạt kiên cắp pưng doanh nghiệp dệt dượn hay na cánh dệt dịch vụ”.

Ông Lộc Mậu Triển, Giám đốc Công ty hôm ngơn cốc dệt dượn hay na Chiêng Sùng, hảư hụ: Công ty cọ tủm pua chôm hặp pưng chu xồ xảm đảy Hiệp hội khày ók, nhẳn danh ị lỏ dan vạy ép năm, xáo hụ pưng kinh nghiệm dệt vịa, tạ đảy luông cạt xàn khòng pưng doanh nghiệp dệt dượn hay na, chấp năm đì vịa mả pe dệt dượn hay na khèo nhong toi luông pùn khòng tỉnh.

Bón pải cáo ảng chương khòng khòng huyện Bắc Yên nẳng Pàng hội cà phê tỉnh Sơn La tưa cốc khọe pì 2023.

Choi dừa doanh nghiệp xáo hà pưng bón khài chương tẹt tiêng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cọ ký “Xồ xảm cạt kiên chung” khòng Hiệp hội doanh nghiệp pưng tỉnh, thành phố cánh Hiệp hội Mả pe chương xủ dống Việt Nam (VACOD); ký xồ xảm cạt kiên dệt vịa khòng Hiệp hội doanh nghiệp 4 tỉnh Tây Bắc (Sơn La - Hòa Bình - Điện Biên - Lai Châu) cắp Trung tâm Trọng tài tênh phén đìn Việt Nam ma choi dừa khong mương hảư pưng doanh nghiệp... Nhọng nho pưng doanh nghiệp hội viên tủm pua nho xùng lang đì vịa dệt dượn, piến mắư pưng chương khòng, nho xùng lang đì chương khòng nhẳn pào chuông hong lang đì hảư côn xủ dống cánh khék hang.

Cạt kiên, choi dừa doanh nghiệp hội viên cuồng vịa cạt kiên dệt vịa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh sứp tàm xáo hụ pưng dạ cha, khắt khỏng, lợp tăn vạu khửn họt chu cấp, chu ngành bấng danh, kẻ khày, tạ khù ngai đì hảư doanh nghiệp khảm pộn dạ cha, mả pe dệt dượn, hôm phân tủm pua mả pe dệt dượn nẳng địa phương./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư