Ca khài lẻ chương hang cựt đảy 8.836 tỷ mằn

Cuồng quý I, vịa cạ khài cánh dịch vụ nẳng cuồng phổng tỉnh Sơn La cọ tẹt tiêng cánh mả pe. Chương khòng lài tàng lài dong cánh nhẳn pào tiêng an; pưng tàng chương xương khảu nặm căm kìn, xăng nặm măn cọ nhẳn pào tục po, nhẳn pào lang áo vịa kìn dú cánh dệt dượn khòng dân mương, doanh nghiệp nẳng cuồng phổng.

Dân mương xự chương khòng nẳng bón khài chương cuồng phổng Thành phố.

Ca khài lẻ chương hang tênh cá tỉnh quý I cựt đảy 8.836 tỷ mằn, lưn 8,8% vẹt xáư khóp nham nị pì cài. Cuồng nặn, khảu nặm, căm kìn to cài 44%; mạy cánh chương khòng tẳng tánh chi áo họt 10,5%; xăng, nặm măn lài tàng chi áo họt 12%; chương xủ cuồng chua hươn 9,5%...

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư