Tà Xùa tỏn cài 7.500 vặt khách cuồng dan dặng lễ

Cuồng 5 mự dặng lễ 30/4 cánh 1/5, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên tỏn cài 7.500 vặt khék ma dử dàm qua ỉn, bấng le pưng bón chăn ngam nẳng cuồng phổng. Hịp thù cựt đảy cài 5 tỷ 500 triệu mằn.

Bón qua ỉn pu pà chạng nẳng xã Tà Xùa.

Dú xùng té 1.500 họt 1.800 thướk vẹt xáư me nặm bể, Tà Xùa lỏ bón qua ỉn chăn ngam niếu chưa đảy lài khék cuồng cánh nọ mương ma dử dàm, pưa luông họn dền chọp châng cánh mi lài bón qua ỉn dỏn tiếng xương: Bón phó dom piếng phả Tà Xùa, pu Pà chạng, co mạy điêu, kéo lôm, phiềng nhả Tà Xùa… Báu xuấn to đảy bấng le huổi lậc pu xùng, pưng piếng phả đón chọi lày chăn ngam tà lạ, khék ma họt Tà Xùa nhăng đảy bấng dàm pu che Shan Tuyết hạng kỉ họi pì nẳng bản Bẹ, cạt kiên cắp ngươn lang vằn hoá, đơi kìn dú khòng po me pi nọng chựa côn Mông nẳng nị.

Cựt tóp lang áo khòng khék, pưng bón cạ khài dịch vụ nhăng khày ók pưng nả vịa ỉn muôn khắp xe, khày pưng nả vịa pua nua xương tăm khảu pảnh lék, xe ken mẹo, pít che… tạk luông muôn hòm pộn dỏn riêng mi khòng bón qua ỉn Tà Xùa đối cắp khék táng phường táng mương.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư